Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 72 500 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 0 72 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (100%)
Resultat før skatt (100%)
Driftsresultat (100%)
Kontantstrøm fra drift (203,76%)
Kassebeholdning (4 600,00%)
Sum egenkapital (0,00%)
Driftsinntekter (100%)
Bruttomargin (100%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
3t Invest AS 100,00% 31 31 -
 
Tellur Norge AS 30,00% - - -
Hauksikt AS 50,00% - - -
Norsk Telecom AS 49,00% 35 82 -57,32%
 
TOTALT: Alle selskap   31 71 -56,45%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
3t Invest AS 256 89,51% 31 225 88,24%
 
Tellur Norge AS 42 80,77% - 42 80,77%
Hauksikt AS 18 11,84% - 18 11,84%
Norsk Telecom AS 573 65,04% 35 538 63,59%
 
TOTALT: Alle selskap 889 64,84% 66 823 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
3t Invest AS 256 31 225
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
31 -10,00% 253
 
  -30,00% 247
 
  -50,00% 241
 
  -70,00% 234
 
  -100,00% 225

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter0000048480
- - - - NEG -100,0 % - POS 0,0 % -
 
Bruttomargin0000048480
- - - - NEG -100,0 % - POS 0,0 % -
 
EBITDA resultat000-2-101840-8
- - POS 100,0 %POS 80,0 %NEG -155,6 %NEG -55,0 %POS 600,0 % -
 
Driftsresultat000-2-101840-8
- - POS 100,0 %POS 80,0 %NEG -155,6 %NEG -55,0 %POS 600,0 % -
 
Kontantstrøm-2550-200198-28411310
NEG -150,0 %POS 125,0 %NEG -201,0 %POS 807,1 %NEG -168,3 %NEG -68,7 % - -
 
Kassebeholdning111411652
- - NEG -75,0 %POS 300,0 %NEG -93,8 %POS 220,0 %POS 150,0 % -
 
Sum egenkapital257258260263265259246135
NEG -0,4 %NEG -0,8 %NEG -1,1 %NEG -0,8 %POS 2,3 %POS 5,3 %POS 82,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.