Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 17 101 830 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
71 200 2 039 260 948 370 12 205 000 1 838 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kassebeholdning (4,61%) EBITDA (-9,86%)
Driftsinntekter (7,52%) Resultat før skatt (-11,98%)
Bruttomargin (7,54%) Driftsresultat (-10,23%)
Kontantstrøm fra drift (-22,53%)
Sum egenkapital (-0,10%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
3 T Rosten AS 100,00% 158 156 1,28%
 
TOTALT: Alle selskap   158 156 1,28%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
3 T Rosten AS 6 035 24,16% 158 5 877 23,68%
 
TOTALT: Alle selskap 6 035 24,16% 158 5 877 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
3 T Rosten AS 6 035 158 5 877
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
158 -10,00% 6 019
 
  -30,00% 5 988
 
  -50,00% 5 956
 
  -70,00% 5 924
 
  -100,00% 5 877

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20192018201720162015201420132012
Driftsinntekter58.63655.72252.26647.36749.35851.16852.44750.436
POS 5,2 %POS 6,6 %POS 10,3 %NEG -4,0 %NEG -3,5 %NEG -2,4 %POS 4,0 % -
 
Bruttomargin56.16553.67749.99645.30147.03849.23550.37548.704
POS 4,6 %POS 7,4 %POS 10,4 %NEG -3,7 %NEG -4,5 %NEG -2,3 %POS 3,4 % -
 
EBITDA resultat13.91311.0319.6427.5248.7509.99311.8747.784
POS 26,1 %POS 14,4 %POS 28,1 %NEG -14,0 %NEG -12,4 %NEG -15,8 %POS 52,5 % -
 
Driftsresultat13.32610.3819.0506.9137.0118.17910.1646.163
POS 28,4 %POS 14,7 %POS 30,9 %NEG -1,4 %NEG -14,3 %NEG -19,5 %POS 64,9 % -
 
Kontantstrøm14.31411.22610.3198.4297.7298.45510.7000
POS 27,5 %POS 8,8 %POS 22,4 %POS 9,1 %NEG -8,6 %NEG -21,0 % - -
 
Kassebeholdning528498514474409209392321
POS 6,0 %NEG -3,1 %POS 8,4 %POS 15,9 %POS 95,7 %NEG -46,7 %POS 22,1 % -
 
Sum egenkapital5.9526.1906.1206.0966.0205.9895.8975.764
NEG -3,8 %POS 1,1 %POS 0,4 %POS 1,3 %POS 0,5 %POS 1,6 %POS 2,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.