Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 4 160 597 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
35 200 769 438 404 959 2 831 000 120 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
3t Solsiden AS 100,00% 45 54 -16,67%
 
TOTALT: Alle selskap   45 54 -16,67%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
3t Solsiden AS 400 6,51% 45 355 5,82%
 
TOTALT: Alle selskap 400 6,51% 45 355 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
3t Solsiden AS 400 45 355
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
45 -10,00% 396
 
  -30,00% 387
 
  -50,00% 378
 
  -70,00% 369
 
  -100,00% 355

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter15.89616.58516.90317.75616.12113.6565.0640
NEG -4,2 %NEG -1,9 %NEG -4,8 %POS 10,1 %POS 18,1 %POS 169,7 %POS 100% -
 
Bruttomargin15.46516.08716.51317.28215.65913.2634.8210
NEG -3,9 %NEG -2,6 %NEG -4,4 %POS 10,4 %POS 18,1 %POS 175,1 %POS 100% -
 
EBITDA resultat7779611.415445-602177-4.610-7
NEG -19,1 %NEG -32,1 %POS 218,0 %POS 173,9 %NEG -440,1 %POS 103,8 %NEG -65 757,1 % -
 
Driftsresultat715754429-542-1.560-759-5.358-7
NEG -5,2 %POS 75,8 %POS 179,2 %POS 65,3 %NEG -105,5 %POS 85,8 %NEG -76 442,9 % -
 
Kontantstrøm931797385-765-1.237-621-1.1250
POS 16,8 %POS 107,0 %POS 150,3 %POS 38,2 %NEG -99,2 %POS 44,8 % - -
 
Kassebeholdning44025183203206167161111
POS 75,3 %POS 202,4 %NEG -59,1 %NEG -1,5 %POS 23,4 %POS 3,7 %POS 45,0 % -
 
Sum egenkapital36134413596-11215133110
POS 4,9 %POS 154,8 %POS 40,6 %POS 185,7 %NEG -846,7 %NEG -88,7 %POS 20,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000090
- - - - - POS 100,0 %NEG % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.