Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 108 445 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 40 397 17 548 50 500 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
3xh Trading AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
3xh Trading AS -117 -113,59% - -117 -113,59%
 
TOTALT: Alle selskap -117 -113,59% - -117 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
3xh Trading AS -117 - -117
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -117
 
  -30,00% -117
 
  -50,00% -117
 
  -70,00% -117
 
  -100,00% -117

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2015
Driftsinntekter908
-
 
Bruttomargin908
-
 
EBITDA resultat-32
-
 
Driftsresultat-32
-
 
Kontantstrøm0
-
 
Kassebeholdning19
-
 
Sum egenkapital-8
-
 
Sum langsiktig gjeld0
-
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.