Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 707 712 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 2 712 705 000 0

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (4,35%) Driftsresultat (-68,12%)
Resultat før skatt (9 385,51%)
Kontantstrøm fra drift (58 044,44%)
Kassebeholdning (33 406,25%)
Sum egenkapital (2 937,93%)
Driftsinntekter (100%)
Bruttomargin (100%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
4-inventors AS 100,00% - -
 
Wheel.me AS 12,80% 25 922 -
Linken Næringshage AS 2,17% 4 4 -
Ideopp AS 100,00%
 
TOTALT: Alle selskap   - 0
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
4-inventors AS 3 292 48,62% - 3 292 48,62%
 
Wheel.me AS 166 887 88,65% 25 922 140 965 86,83%
Linken Næringshage AS 1 895 81,40% 4 1 891 81,37%
Ideopp AS
 
TOTALT: Alle selskap 172 074 87,19% 25 926 146 148 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
4-inventors AS 3 292 - 3 292
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 3 292
 
  -30,00% 3 292
 
  -50,00% 3 292
 
  -70,00% 3 292
 
  -100,00% 3 292

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20192018201720162015201420132012
Driftsinntekter07813452175456267155
NEG -100,0 %NEG -41,8 %POS 157,7 %NEG -70,3 %NEG -61,6 %POS 70,8 %POS 72,3 % -
 
Bruttomargin0669428161365254122
NEG -100,0 %NEG -29,8 %POS 235,7 %NEG -82,6 %NEG -55,9 %POS 43,7 %POS 108,2 % -
 
EBITDA resultat-229-226-1006103146-277-8
NEG -1,3 %NEG -126,0 %NEG -1 766,7 %NEG -94,2 %NEG -29,5 %POS 152,7 %NEG -3 362,5 % -
 
Driftsresultat-229-226-1006103146-290-23
NEG -1,3 %NEG -126,0 %NEG -1 766,7 %NEG -94,2 %NEG -29,5 %POS 150,3 %NEG -1 160,9 % -
 
Kontantstrøm-3382651.210-1-45466-4180
NEG -227,5 %NEG -78,1 %POS 121 100,0 %POS 97,8 %NEG -109,7 %POS 211,5 % - -
 
Kassebeholdning243632256542056
NEG -93,4 %POS 1 550,0 %POS 340,0 %NEG -16,7 %NEG -88,9 %POS 170,0 %NEG -64,3 % -
 
Sum egenkapital-47182-742619-84-229-326
NEG -125,8 %POS 345,9 %NEG -384,6 %POS 36,8 %POS 122,6 %POS 63,3 %POS 29,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.