Sjekk kredittstatus her

Revisors anmerkninger

Med PRO+ kunne du sett 2 kommentarer til regnskapet fra godkjent revisor her

Bestill PRO+ i dag
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 19 184 536 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
5 629 200 2 127 986 16 849 11 410 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Driftsinntekter (4 603,09%) EBITDA (-99,85%)
Resultat før skatt (-192,74%)
Driftsresultat (-99,85%)
Kontantstrøm fra drift (-85,73%)
Kassebeholdning (-71,00%)
Sum egenkapital (-78,44%)
Bruttomargin (-10,85%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
4 1/2 Fiksjon AS 100,00% 183 3 214 -94,31%
 
TOTALT: Alle selskap   183 3 214 -94,31%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
4 1/2 Fiksjon AS -5 237 -21,98% 183 -5 420 -22,93%
 
TOTALT: Alle selskap -5 237 -21,98% 183 -5 420 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
4 1/2 Fiksjon AS -5 237 183 -5 420
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
183 -10,00% -5 255
 
  -30,00% -5 292
 
  -50,00% -5 329
 
  -70,00% -5 365
 
  -100,00% -5 420

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter2.11151.18435935.45712.31149.983106.93222.168
NEG -95,9 %POS 14 157,4 %NEG -99,0 %POS 188,0 %NEG -75,4 %NEG -53,3 %POS 382,4 % -
 
Bruttomargin25367111-2.761973506-3.00222.168
POS 277,6 %NEG -39,6 %POS 104,0 %NEG -383,8 %POS 92,3 %POS 116,9 %NEG -113,5 % -
 
EBITDA resultat-48-164-179-3.069533220-3.477-3.398
POS 70,7 %POS 8,4 %POS 94,2 %NEG -675,8 %POS 142,3 %POS 106,3 %NEG -2,3 % -
 
Driftsresultat-48-164-179-3.069357-530-3.477-3.398
POS 70,7 %POS 8,4 %POS 94,2 %NEG -959,7 %POS 167,4 %POS 84,8 %NEG -2,3 % -
 
Kontantstrøm154-1.935-3.7645.608-4.433-1.429-7670
POS 108,0 %POS 48,6 %NEG -167,1 %POS 226,5 %NEG -210,2 %NEG -86,3 % - -
 
Kassebeholdning5744702.0555.8192124.0205.2505.071
POS 22,1 %NEG -77,1 %NEG -64,7 %POS 2 644,8 %NEG -94,7 %NEG -23,4 %POS 3,5 % -
 
Sum egenkapital-4.790-4.770-4.535-4.322-986-1.202-715134
NEG -0,4 %NEG -5,2 %NEG -4,9 %NEG -338,3 %POS 18,0 %NEG -68,1 %NEG -633,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld300350000000
POS 14,3 %POS 0,0 % - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.