Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 3 011 240 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 18 452 9 288 2 983 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Resultat før skatt (164,64%) EBITDA (-46,90%)
Kontantstrøm fra drift (1 187,86%) Driftsresultat (-46,90%)
Kassebeholdning (89,55%) Driftsinntekter (-26,15%)
Sum egenkapital (4 410,00%) Bruttomargin (-26,15%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
4 Eiendom Invest AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
4 Eiendom Invest AS 1 353 22,20% - 1 353 22,20%
 
TOTALT: Alle selskap 1 353 22,20% - 1 353 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
4 Eiendom Invest AS 1 353 - 1 353
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 1 353
 
  -30,00% 1 353
 
  -50,00% 1 353
 
  -70,00% 1 353
 
  -100,00% 1 353

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013
Driftsinntekter48029800311
POS 61,1 %POS 0,0 % - NEG -100,0 % -
 
Bruttomargin48029800311
POS 61,1 %POS 0,0 % - NEG -100,0 % -
 
EBITDA resultat367231-11-23-46
POS 58,9 %POS 2 200,0 %POS 52,2 %POS 50,0 % -
 
Driftsresultat367231-11-23-46
POS 58,9 %POS 2 200,0 %POS 52,2 %POS 50,0 % -
 
Kontantstrøm4111.1571241070
NEG -64,5 %POS 833,1 %POS 15,9 % - -
 
Kassebeholdning8784252522
POS 3,6 %POS 236,0 % - POS 13,6 % -
 
Sum egenkapital64-77-184-180-47
POS 183,1 %POS 58,2 %NEG -2,2 %NEG -283,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld9.1099.5074.6594.7834.888
POS 4,2 %NEG -104,1 %POS 2,6 %POS 2,1 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.