Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 6 175 452 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 69 493 20 959 6 085 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
4 Etasje AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
4 Etasje AS 1 501 11,99% - 1 501 11,99%
 
TOTALT: Alle selskap 1 501 11,99% - 1 501 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
4 Etasje AS 1 501 - 1 501
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 1 501
 
  -30,00% 1 501
 
  -50,00% 1 501
 
  -70,00% 1 501
 
  -100,00% 1 501

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter1.6132.4172.5132.4441.9881.6561.6731.571
NEG -33,3 %NEG -3,8 %POS 2,8 %POS 22,9 %POS 20,0 %NEG -1,0 %POS 6,5 % -
 
Bruttomargin1.6132.4172.5132.4441.9881.6561.6731.571
NEG -33,3 %NEG -3,8 %POS 2,8 %POS 22,9 %POS 20,0 %NEG -1,0 %POS 6,5 % -
 
EBITDA resultat1.3381.2561.5671.6171.2779031.105804
POS 6,5 %NEG -19,8 %NEG -3,1 %POS 26,6 %POS 41,4 %NEG -18,3 %POS 37,4 % -
 
Driftsresultat1.1788631.0081.058884531778477
POS 36,5 %NEG -14,4 %NEG -4,7 %POS 19,7 %POS 66,5 %NEG -31,7 %POS 63,1 % -
 
Kontantstrøm-27413.2167496065373454800
NEG -102,1 %POS 1 664,5 %POS 23,6 %POS 12,8 %POS 55,7 %NEG -28,1 % - -
 
Kassebeholdning2781.0409101591011751124
NEG -73,3 %POS 14,3 %POS 472,3 %POS 57,4 %NEG -42,3 %POS 17 400,0 %NEG -99,2 % -
 
Sum egenkapital1.0747187514011.8571.6241.7241.652
POS 49,6 %NEG -4,4 %POS 87,3 %NEG -78,4 %POS 14,3 %NEG -5,8 %POS 4,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld54012.76712.67911.69311.71311.90312.506
NEG %POS 100,0 %NEG -0,7 %NEG -8,4 %POS 0,2 %POS 1,6 %POS 4,8 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.