Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 755 490 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
69 600 104 466 65 425 373 000 143 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kassebeholdning (104,35%) EBITDA (-80,53%)
Driftsinntekter (1,84%) Resultat før skatt (-92,83%)
Bruttomargin (69,20%) Driftsresultat (-93,16%)
Kontantstrøm fra drift (-1,85%)
Sum egenkapital (-13,29%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
4freestyle AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
4freestyle AS 359 45,21% - 359 45,21%
 
TOTALT: Alle selskap 359 45,21% - 359 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
4freestyle AS 359 - 359
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 359
 
  -30,00% 359
 
  -50,00% 359
 
  -70,00% 359
 
  -100,00% 359

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2016201520142013
Driftsinntekter80161633828
POS 30,0 %POS 82,2 %POS 1 107,1 % -
 
Bruttomargin518193738
POS 168,4 %POS 164,4 %POS 812,5 % -
 
EBITDA resultat169-20-18-18
POS 945,0 %NEG -11,1 % - -
 
Driftsresultat167-20-18-18
POS 935,0 %NEG -11,1 % - -
 
Kontantstrøm118-36860
POS 427,8 %NEG -141,9 % - -
 
Kassebeholdning1098512237
POS 28,2 %NEG -30,3 %POS 229,7 % -
 
Sum egenkapital112-39-612
POS 387,2 %NEG -550,0 %NEG -150,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld6000
NEG % - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.