Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 62 121 574 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
1 928 800 10 430 507 1 039 767 48 652 500 70 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (10,50%)
Resultat før skatt (8,58%)
Driftsresultat (10,38%)
Kontantstrøm fra drift (34,07%)
Kassebeholdning (0,00%)
Sum egenkapital (2,05%)
Driftsinntekter (38,91%)
Bruttomargin (35,85%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
4service Offshore AS 100,00% 21 101 -79,21%
 
TOTALT: Alle selskap   21 101 -79,21%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
4service Offshore AS 13 512 13,88% 21 13 491 13,86%
 
TOTALT: Alle selskap 13 512 13,88% 21 13 491 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
4service Offshore AS 13 512 21 13 491
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
21 -10,00% 13 510
 
  -30,00% 13 506
 
  -50,00% 13 502
 
  -70,00% 13 497
 
  -100,00% 13 491

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter172.736125.67795.25848.15572.38935.90334.4690
POS 37,4 %POS 31,9 %POS 97,8 %NEG -33,5 %POS 101,6 %POS 4,2 %POS 0,0 % -
 
Bruttomargin137.15197.47476.31740.52658.60028.94225.8790
POS 40,7 %POS 27,7 %POS 88,3 %NEG -30,8 %POS 102,5 %POS 11,8 %POS 0,0 % -
 
EBITDA resultat14.844-3313.2746.2305.5852.002329-7
POS 4 584,6 %NEG -110,1 %NEG -47,4 %POS 11,5 %POS 179,0 %POS 508,5 %POS 4 800,0 % -
 
Driftsresultat14.818-7683.0716.0825.5732.002329-7
POS 2 029,4 %NEG -125,0 %NEG -49,5 %POS 9,1 %POS 178,4 %POS 508,5 %POS 4 800,0 % -
 
Kontantstrøm36-4.9378.1295475.1753862.4490
POS 100,7 %NEG -160,7 %POS 1 386,1 %NEG -89,4 %POS 1 240,7 %NEG -84,2 % - -
 
Kassebeholdning303.06710.5682.8085.9252.2912.322100
NEG -99,0 %NEG -71,0 %POS 276,4 %NEG -52,6 %POS 158,6 %NEG -1,3 %POS 2 222,0 % -
 
Sum egenkapital12.6601.6896.9034.4454.4271.30126197
POS 649,6 %NEG -75,5 %POS 55,3 %POS 0,4 %POS 240,3 %POS 398,5 %POS 169,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld1.1586238.0261.39616000
NEG -85,9 %POS 92,2 %NEG -474,9 %NEG -8 625,0 %POS 0,0 % - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.