Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 86 329 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 329 86 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (11,11%) Sum egenkapital (-20,00%)
Resultat før skatt (-100,00%)
Driftsresultat (11,11%)
Kontantstrøm fra drift (-100,00%)
Kassebeholdning (133,33%)
Driftsinntekter (100%)
Bruttomargin (100%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

De beste på digitalisering sparer enormt med tid og kostnader. Du kan også gjøre mye: SE HER

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
55 Knop AS 100,00% - -
 
Hallgruppen AS 1,31% 3 147 6 918 -54,51%
 
TOTALT: Alle selskap   - 91 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
55 Knop AS 40 22,35% - 40 22,35%
 
Hallgruppen AS 36 084 32,17% 3 147 32 937 30,22%
 
TOTALT: Alle selskap 36 124 32,16% 3 147 32 977 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
55 Knop AS 40 - 40
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 40
 
  -30,00% 40
 
  -50,00% 40
 
  -70,00% 40
 
  -100,00% 40

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2016
Driftsinntekter0
-
 
Bruttomargin0
-
 
EBITDA resultat0
-
 
Driftsresultat0
-
 
Kontantstrøm0
-
 
Kassebeholdning2
-
 
Sum egenkapital61
-
 
Sum langsiktig gjeld50
-
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.