Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 86 329 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 329 86 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (20,00%) Kassebeholdning (-50,00%)
Resultat før skatt (15,38%) Sum egenkapital (-40,74%)
Driftsresultat (20,00%)
Kontantstrøm fra drift (15,38%)
Driftsinntekter (100%)
Bruttomargin (100%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
55 Knop AS 100,00% - -
 
Hallgruppen AS 1,31% 7 918 7 687 3,01%
 
TOTALT: Alle selskap   - 101
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
55 Knop AS 16 8,89% - 16 8,89%
 
Hallgruppen AS 58 700 28,37% 7 918 50 782 25,52%
 
TOTALT: Alle selskap 58 716 28,35% 7 918 50 798 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
55 Knop AS 16 - 16
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 16
 
  -30,00% 16
 
  -50,00% 16
 
  -70,00% 16
 
  -100,00% 16

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201820172016
Driftsinntekter000
- - -
 
Bruttomargin000
- - -
 
EBITDA resultat-8-90
POS 11,1 %POS 0,0 % -
 
Driftsresultat-8-90
POS 11,1 %POS 0,0 % -
 
Kontantstrøm-11-110
- - -
 
Kassebeholdning732
POS 133,3 %POS 50,0 % -
 
Sum egenkapital405061
NEG -20,0 %NEG -18,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld1399750
NEG -43,3 %NEG -94,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.