Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 19 854 044 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
20 400 871 438 369 205 18 468 000 125 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kassebeholdning (151,72%) EBITDA (-186,86%)
Sum egenkapital (39,04%) Resultat før skatt (-75,91%)
Driftsresultat (-135,90%)
Kontantstrøm fra drift (-236,76%)
Driftsinntekter (-37,00%)
Bruttomargin (-19,57%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
62 Nord AS 100,00% 16 041 15 056 6,54%
 
TOTALT: Alle selskap   16 041 15 056 6,54%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
62 Nord AS 23 581 61,29% 16 041 7 540 33,61%
 
TOTALT: Alle selskap 23 581 61,29% 16 041 7 540 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
62 Nord AS 23 581 16 041 7 540
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
16 041 -10,00% 21 977
 
  -30,00% 18 769
 
  -50,00% 15 561
 
  -70,00% 12 352
 
  -100,00% 7 540

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter29.15826.21822.34823.84416.58815.37015.18313.011
POS 11,2 %POS 17,3 %NEG -6,3 %POS 43,7 %POS 7,9 %POS 1,2 %POS 16,7 % -
 
Bruttomargin22.50720.90417.83917.92915.42313.86413.77712.271
POS 7,7 %POS 17,2 %NEG -0,5 %POS 16,2 %POS 11,2 %POS 0,6 %POS 12,3 % -
 
EBITDA resultat2.1722.571904262.053967-481757
NEG -15,5 %POS 184,4 %POS 3 376,9 %NEG -98,7 %POS 112,3 %POS 301,0 %NEG -163,5 % -
 
Driftsresultat498961-832-2.70233-840-2.390-1.512
NEG -48,2 %POS 215,5 %POS 69,2 %NEG -8 287,9 %POS 103,9 %POS 64,9 %NEG -58,1 % -
 
Kontantstrøm12.114-1145.326-13.019355188-1.2420
POS 10 726,3 %NEG -102,1 %POS 140,9 %NEG -3 767,3 %POS 88,8 %POS 115,1 % - -
 
Kassebeholdning427363418457382309374298
POS 17,6 %NEG -13,2 %NEG -8,5 %POS 19,6 %POS 23,6 %NEG -17,4 %POS 25,5 % -
 
Sum egenkapital18.19118.92119.23119.8923.2554.3556.3139.292
NEG -3,9 %NEG -1,6 %NEG -3,3 %POS 511,1 %NEG -25,3 %NEG -31,0 %NEG -32,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld4.8112.7773.63012.62617.49316.50517.81416.432
NEG -73,2 %POS 23,5 %POS 71,2 %POS 27,8 %NEG -6,0 %POS 7,3 %NEG -8,4 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.