Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 3 948 963 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
1 347 600 445 192 56 671 1 962 500 137 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (52,13%) Kontantstrøm fra drift (-32,29%)
Resultat før skatt (59,56%)
Driftsresultat (56,35%)
Kassebeholdning (13,62%)
Sum egenkapital (11,23%)
Driftsinntekter (10,79%)
Bruttomargin (18,21%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
654 M.o.h AS 100,00% 16 15 6,67%
 
654 M.o.h AS 21,12% 16 15 6,67%
 
TOTALT: Alle selskap   16 18 -11,93%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
654 M.o.h AS 4 696 70,77% 16 4 680 70,69%
 
654 M.o.h AS 4 696 70,77% 16 4 680 70,69%
 
TOTALT: Alle selskap 9 392 70,77% 32 9 360 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
654 M.o.h AS 4 696 16 4 680
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
16 -10,00% 4 694
 
  -30,00% 4 691
 
  -50,00% 4 688
 
  -70,00% 4 685
 
  -100,00% 4 680

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter8.85810.29012.21512.37912.58710.6415.8965.342
NEG -13,9 %NEG -15,8 %NEG -1,3 %NEG -1,7 %POS 18,3 %POS 80,5 %POS 10,4 % -
 
Bruttomargin3.7533.9744.7255.4175.5204.8452.5662.321
NEG -5,6 %NEG -15,9 %NEG -12,8 %NEG -1,9 %POS 13,9 %POS 88,8 %POS 10,6 % -
 
EBITDA resultat1.0335004901.0011.4241.990970693
POS 106,6 %POS 2,0 %NEG -51,0 %NEG -29,7 %NEG -28,4 %POS 105,2 %POS 40,0 % -
 
Driftsresultat9712953338621.2901.922798488
POS 229,2 %NEG -11,4 %NEG -61,4 %NEG -33,2 %NEG -32,9 %POS 140,9 %POS 63,5 % -
 
Kontantstrøm-6661.53291-5633191.4284330
NEG -143,5 %POS 1 583,5 %POS 116,2 %NEG -276,5 %NEG -77,7 %POS 229,8 % - -
 
Kassebeholdning1.8461.6291.7641.2901.8602.0061.031928
POS 13,3 %NEG -7,7 %POS 36,7 %NEG -30,6 %NEG -7,3 %POS 94,6 %POS 11,1 % -
 
Sum egenkapital3.9972.3813.7453.6313.0392.5251.5451.282
POS 67,9 %NEG -36,4 %POS 3,1 %POS 19,5 %POS 20,4 %POS 63,4 %POS 20,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld2031223400352103343
NEG -1 591,7 %POS 94,9 %NEG % - POS 100,0 %NEG -241,7 %POS 70,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.