Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 879 795 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 10 562 7 233 1 862 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
7243 Ag Eiendom AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
7243 Ag Eiendom AS 100 2,68% - 100 2,68%
 
TOTALT: Alle selskap 100 2,68% - 100 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
7243 Ag Eiendom AS 100 - 100
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 100
 
  -30,00% 100
 
  -50,00% 100
 
  -70,00% 100
 
  -100,00% 100

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2016201520142013
Driftsinntekter26934023559
NEG -20,9 %POS 44,7 %POS 298,3 % -
 
Bruttomargin26934023559
NEG -20,9 %POS 44,7 %POS 298,3 % -
 
EBITDA resultat13816396-19
NEG -15,3 %POS 69,8 %POS 605,3 % -
 
Driftsresultat8311078-37
NEG -24,5 %POS 41,0 %POS 310,8 % -
 
Kontantstrøm160372720
NEG -57,0 %POS 416,7 % - -
 
Kassebeholdning2019410139
NEG -89,7 %POS 92,1 %POS 159,0 % -
 
Sum egenkapital69868012
NEG -19,8 %POS 7,5 %POS 566,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld3.3772.8211.2181.218
NEG -19,7 %NEG -131,6 % - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.