Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 837 075 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 43 726 4 849 777 500 11 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Resultat før skatt (320,77%) EBITDA (-38,04%)
Kontantstrøm fra drift (1 158,33%) Driftsresultat (-40,00%)
Kassebeholdning (93,86%) Driftsinntekter (-33,08%)
Sum egenkapital (20,17%) Bruttomargin (-33,08%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
78 Grader Nord AS 100,00% - -
 
Rann Rådgivning AS 40,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
78 Grader Nord AS 1 519 81,40% - 1 519 81,40%
 
Rann Rådgivning AS 1 696 34,07% - 1 696 34,07%
 
TOTALT: Alle selskap 3 215 46,98% - 3 215 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
78 Grader Nord AS 1 519 - 1 519
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 1 519
 
  -30,00% 1 519
 
  -50,00% 1 519
 
  -70,00% 1 519
 
  -100,00% 1 519

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2019201820172016201520142013
Driftsinntekter1.6561.8741.3379601.1811.483371
NEG -11,6 %POS 40,2 %POS 39,3 %NEG -18,7 %NEG -20,4 %POS 299,7 % -
 
Bruttomargin1.6561.8741.3379601.1811.483371
NEG -11,6 %POS 40,2 %POS 39,3 %NEG -18,7 %NEG -20,4 %POS 299,7 % -
 
EBITDA resultat-141822478315627522290
NEG -117,2 %POS 72,0 %POS 51,7 %NEG -49,8 %POS 20,1 %POS 80,0 % -
 
Driftsresultat-141822478315627522290
NEG -117,2 %POS 72,0 %POS 51,7 %NEG -49,8 %POS 20,1 %POS 80,0 % -
 
Kontantstrøm-190-89-377-166744-3070
NEG -113,5 %POS 76,4 %NEG -127,1 %NEG -122,3 %POS 342,3 % - -
 
Kassebeholdning14814623171879780452
POS 1,4 %NEG -36,8 %NEG -67,8 %NEG -9,9 %POS 896,3 %NEG -82,3 % -
 
Sum egenkapital1.5881.2971.4031.5131.125224156
POS 22,4 %NEG -7,6 %NEG -7,3 %POS 34,5 %POS 402,2 %POS 43,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld0000000
- - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.