Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 48 116 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 616 47 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (53,53%) EBITDA (-300,00%)
Sum egenkapital (12,53%) Resultat før skatt (-47,54%)
Driftsinntekter (100%) Driftsresultat (-300,00%)
Bruttomargin (100%) Kassebeholdning (-42,27%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
7ertsen AS 100,00% - -
 
Traveltext AS 3,63% 8 856 10 797 -17,98%
Csub AS 13,09% 33 072 19 839 66,70%
 
TOTALT: Alle selskap   - 2 989 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
7ertsen AS 19 815 99,97% - 19 815 99,97%
 
Traveltext AS 1 789 15,87% 8 856 -7 067 -292,27%
Csub AS 69 698 57,67% 33 072 36 626 41,72%
 
TOTALT: Alle selskap 91 302 60,09% 41 928 49 374 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
7ertsen AS 19 815 - 19 815
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 19 815
 
  -30,00% 19 815
 
  -50,00% 19 815
 
  -70,00% 19 815
 
  -100,00% 19 815

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter00000000
- - - - - - - -
 
Bruttomargin00000000
- - - - - - - -
 
EBITDA resultat-17-15-2200-35-16-15
NEG -13,3 %POS 31,8 %NEG % - POS 100,0 %NEG -118,8 %NEG -6,7 % -
 
Driftsresultat-17-15-2200-35-16-15
NEG -13,3 %POS 31,8 %NEG % - POS 100,0 %NEG -118,8 %NEG -6,7 % -
 
Kontantstrøm4.258-4.333835-70-3843122.8260
POS 198,3 %NEG -618,9 %POS 1 292,9 %POS 81,8 %NEG -223,1 %NEG -89,0 % - -
 
Kassebeholdning6.2984.2185.2294.5404.6065.0105.5471.801
POS 49,3 %NEG -19,3 %POS 15,2 %NEG -1,4 %NEG -8,1 %NEG -9,7 %POS 208,0 % -
 
Sum egenkapital13.40213.92614.79713.74413.25312.95112.5408.562
NEG -3,8 %NEG -5,9 %POS 7,7 %POS 3,7 %POS 2,3 %POS 3,3 %POS 46,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.