Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 5 725 582 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 1 089 986 158 096 4 385 500 92 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (78,67%) EBITDA (-511,59%)
Kassebeholdning (21,79%) Resultat før skatt (-690,81%)
Driftsresultat (-562,98%)
Sum egenkapital (-38,98%)
Driftsinntekter (-76,12%)
Bruttomargin (-37,46%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
7fjell Entreprenør AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
7fjell Entreprenør AS 6 197 44,45% - 6 197 44,45%
 
TOTALT: Alle selskap 6 197 44,45% - 6 197 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
7fjell Entreprenør AS 6 197 - 6 197
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 6 197
 
  -30,00% 6 197
 
  -50,00% 6 197
 
  -70,00% 6 197
 
  -100,00% 6 197

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201820172016201520142013
Driftsinntekter69.05457.14235.35439.09538.794265
POS 20,8 %POS 61,6 %NEG -9,6 %POS 0,8 %POS 14 539,2 % -
 
Bruttomargin12.8378.3507.3739.7069.55559
POS 53,7 %POS 13,3 %NEG -24,0 %POS 1,6 %POS 16 094,9 % -
 
EBITDA resultat4.1884382.0863.2533.43821
POS 856,2 %NEG -79,0 %NEG -35,9 %NEG -5,4 %POS 16 271,4 % -
 
Driftsresultat4.1674312.0653.2363.42220
POS 866,8 %NEG -79,1 %NEG -36,2 %NEG -5,4 %POS 17 010,0 % -
 
Kontantstrøm11.5961.318-2.6684.0874.1640
POS 779,8 %POS 149,4 %NEG -165,3 %NEG -1,8 % - -
 
Kassebeholdning15.3365.5675.4597.2482.76370
POS 175,5 %POS 2,0 %NEG -24,7 %POS 162,3 %POS 3 847,1 % -
 
Sum egenkapital9.7186.5936.3704.9462.629114
POS 47,4 %POS 3,5 %POS 28,8 %POS 88,1 %POS 2 206,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld5252329002
NEG -2 182,6 %POS 20,7 %POS 0,0 % - POS 100,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.