Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 108 918 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 33 658 20 260 55 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (2 196,36%) EBITDA (-39,52%)
Kassebeholdning (57,61%) Resultat før skatt (-40,78%)
Sum egenkapital (15,99%) Driftsresultat (-42,71%)
Driftsinntekter (-45,87%)
Bruttomargin (-45,87%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
7sterke 100,00% 65 81 -19,75%
 
TOTALT: Alle selskap   65 81 -19,75%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
7sterke 2 191 61,41% 65 2 126 60,69%
 
TOTALT: Alle selskap 2 191 61,41% 65 2 126 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
7sterke 2 191 65 2 126
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
65 -10,00% 2 185
 
  -30,00% 2 172
 
  -50,00% 2 159
 
  -70,00% 2 146
 
  -100,00% 2 126

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2018201720162015201420132012
Driftsinntekter1.5485621.1821.3478361.1561.308
POS 175,4 %NEG -52,5 %NEG -12,2 %POS 61,1 %NEG -27,7 %NEG -11,6 % -
 
Bruttomargin1.5483108701.2657201.0061.012
POS 399,4 %NEG -64,4 %NEG -31,2 %POS 75,7 %NEG -28,4 %NEG -0,6 % -
 
EBITDA resultat170-75-130293120122397
POS 326,7 %POS 42,3 %NEG -144,4 %POS 144,2 %NEG -1,6 %NEG -69,3 % -
 
Driftsresultat170-75-130293120122397
POS 326,7 %POS 42,3 %NEG -144,4 %POS 144,2 %NEG -1,6 %NEG -69,3 % -
 
Kontantstrøm-2171.133-174516-175270
NEG -119,2 %POS 751,1 %NEG -133,7 %POS 394,9 %NEG -748,1 % - -
 
Kassebeholdning2.2212.4371.304979462637611
NEG -8,9 %POS 86,9 %POS 33,2 %POS 111,9 %NEG -27,5 %POS 4,3 % -
 
Sum egenkapital1.3781.2041.2771.4061.112991867
POS 14,5 %NEG -5,7 %NEG -9,2 %POS 26,4 %POS 12,2 %POS 14,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld0000000
- - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.