Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 574 740 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 18 288 452 556 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (101,06%) Kontantstrøm fra drift (-13,56%)
Resultat før skatt (101,06%) Sum egenkapital (-4,83%)
Driftsresultat (101,06%)
Kassebeholdning (300,00%)
Driftsinntekter (22,59%)
Bruttomargin (30,33%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
911-tjenesten AS 100,00% 657 559 17,53%
 
TOTALT: Alle selskap   657 559 17,53%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
911-tjenesten AS 808 72,40% 657 151 32,90%
 
TOTALT: Alle selskap 808 72,40% 657 151 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
911-tjenesten AS 808 657 151
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
657 -10,00% 742
 
  -30,00% 611
 
  -50,00% 480
 
  -70,00% 348
 
  -100,00% 151

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter4824897301.2291.144752874521
NEG -1,4 %NEG -33,0 %NEG -40,6 %POS 7,4 %POS 52,1 %NEG -14,0 %POS 67,8 % -
 
Bruttomargin4454367121.2091.120708839507
POS 2,1 %NEG -38,8 %NEG -41,1 %POS 7,9 %POS 58,2 %NEG -15,6 %POS 65,5 % -
 
EBITDA resultat218199-21866363812177295
POS 9,5 %POS 191,3 %NEG -132,9 %POS 3,9 %POS 427,3 %POS 57,1 %NEG -73,9 % -
 
Driftsresultat218199-23861357710177279
POS 9,5 %POS 183,6 %NEG -138,8 %POS 6,2 %POS 471,3 %POS 31,2 %NEG -72,4 % -
 
Kontantstrøm24873-4136151.0701141100
POS 239,7 %POS 117,7 %NEG -167,2 %NEG -42,5 %POS 838,6 %POS 3,6 % - -
 
Kassebeholdning273811457711236
NEG -97,3 %POS 812,5 %NEG -27,3 %NEG -75,6 %NEG -41,6 %NEG -31,3 %POS 211,1 % -
 
Sum egenkapital1.6921.5391.4071.5981.2038157732.834
POS 9,9 %POS 9,4 %NEG -12,0 %POS 32,8 %POS 47,6 %POS 5,4 %NEG -72,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld0235178228275317356390
POS 100,0 %NEG -32,0 %POS 21,9 %POS 17,1 %POS 13,2 %POS 11,0 %POS 8,7 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.