Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 095 671 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 140 055 27 616 928 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (0,00%)
Resultat før skatt (0,00%)
Driftsresultat (0,00%)
Kontantstrøm fra drift (160,07%)
Kassebeholdning (25,13%)
Sum egenkapital (42,31%)
Driftsinntekter (18,95%)
Bruttomargin (1,01%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
929 Produksjon AS 100,00% - -
 
Seasongs AS 33,33% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
929 Produksjon AS 972 34,75% - 972 34,75%
 
Seasongs AS 38 100,00% - 38 100,00%
 
TOTALT: Alle selskap 1 010 35,63% - 1 010 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
929 Produksjon AS 972 - 972
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 972
 
  -30,00% 972
 
  -50,00% 972
 
  -70,00% 972
 
  -100,00% 972

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter3.3122.6933.0741.9522.9782.7482.7222.376
POS 23,0 %NEG -12,4 %POS 57,5 %NEG -34,5 %POS 8,4 %POS 1,0 %POS 14,6 % -
 
Bruttomargin3.3052.4992.9461.9522.9782.7482.7132.376
POS 32,3 %NEG -15,2 %POS 50,9 %NEG -34,5 %POS 8,4 %POS 1,3 %POS 14,2 % -
 
EBITDA resultat9153591.28343685760893657
POS 154,9 %NEG -72,0 %POS 2 883,7 %NEG -93,7 %NEG -9,9 %NEG -14,9 %POS 35,9 % -
 
Driftsresultat9153591.28343685758892656
POS 154,9 %NEG -72,0 %POS 2 883,7 %NEG -93,7 %NEG -9,6 %NEG -15,0 %POS 36,0 % -
 
Kontantstrøm-485-3.5515542574115891.8550
POS 86,3 %NEG -741,0 %POS 115,6 %NEG -37,5 %NEG -30,2 %NEG -68,2 % - -
 
Kassebeholdning8841.1441.2331.2262.8791.6633.1031.322
NEG -22,7 %NEG -7,2 %POS 0,6 %NEG -57,4 %POS 73,1 %NEG -46,4 %POS 134,7 % -
 
Sum egenkapital7884694.6673.6673.5643.0032.4161.749
POS 68,0 %NEG -90,0 %POS 27,3 %POS 2,9 %POS 18,7 %POS 24,3 %POS 38,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld32022178000
POS 85,0 %POS 9,1 %NEG -29,4 %NEG -112,5 %NEG % - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.