Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 506 233 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 462 411 42 822 1 141 000 860 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (77,03%)
Resultat før skatt (153,69%)
Driftsresultat (113,32%)
Kontantstrøm fra drift (716,92%)
Kassebeholdning (88,88%)
Sum egenkapital (17,44%)
Driftsinntekter (23,43%)
Bruttomargin (18,15%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
993hjelp AS 100,00% 3 29 -89,66%
 
TOTALT: Alle selskap   3 29 -89,66%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
993hjelp AS 5 730 74,57% 3 5 727 74,56%
 
TOTALT: Alle selskap 5 730 74,57% 3 5 727 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
993hjelp AS 5 730 3 5 727
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
3 -10,00% 5 730
 
  -30,00% 5 729
 
  -50,00% 5 729
 
  -70,00% 5 728
 
  -100,00% 5 727

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter10.97110.73610.78712.67217.43017.78517.38215.591
POS 2,2 %NEG -0,5 %NEG -14,9 %NEG -27,3 %NEG -2,0 %POS 2,3 %POS 11,5 % -
 
Bruttomargin6.6866.6886.9479.00110.77410.6209.5668.717
NEG 0,0 %NEG -3,7 %NEG -22,8 %NEG -16,5 %POS 1,5 %POS 11,0 %POS 9,7 % -
 
EBITDA resultat1.1409648151.8082.7592.5951.9141.839
POS 18,3 %POS 18,3 %NEG -54,9 %NEG -34,5 %POS 6,3 %POS 35,6 %POS 4,1 % -
 
Driftsresultat9797826331.6302.6182.4661.8091.792
POS 25,2 %POS 23,5 %NEG -61,2 %NEG -37,7 %POS 6,2 %POS 36,3 %POS 0,9 % -
 
Kontantstrøm5777945324612.2033.6571.3250
NEG -27,3 %POS 49,2 %POS 15,4 %NEG -79,1 %NEG -39,8 %POS 176,0 % - -
 
Kassebeholdning3.2942.8483.6312.8646.7534.8382.0982.874
POS 15,7 %NEG -21,6 %POS 26,8 %NEG -57,6 %POS 39,6 %POS 130,6 %NEG -27,0 % -
 
Sum egenkapital4.5693.9193.4423.0536.2374.3313.1703.235
POS 16,6 %POS 13,9 %POS 12,7 %NEG -51,1 %POS 44,0 %POS 36,6 %NEG -2,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld0012316000
- POS 100,0 %POS 95,7 %NEG -43,8 %POS 0,0 % - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.