Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 11 903 151 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 6 001 808 329 342 5 242 000 330 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (30,32%) Kontantstrøm fra drift (-94,54%)
Resultat før skatt (31,18%) Kassebeholdning (-2,26%)
Driftsresultat (30,15%)
Sum egenkapital (266,55%)
Driftsinntekter (19,89%)
Bruttomargin (15,52%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
A-2 Norge AS 100,00% - 11 -100,00%
 
TOTALT: Alle selskap   - 11 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
A-2 Norge AS 15 047 29,14% - 15 047 29,14%
 
TOTALT: Alle selskap 15 047 29,14% - 15 047 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
A-2 Norge AS 15 047 - 15 047
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 15 047
 
  -30,00% 15 047
 
  -50,00% 15 047
 
  -70,00% 15 047
 
  -100,00% 15 047

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter98.26963.92258.94251.80947.36841.10936.81931.044
POS 53,7 %POS 8,4 %POS 13,8 %POS 9,4 %POS 15,2 %POS 11,7 %POS 18,6 % -
 
Bruttomargin72.38656.16352.04748.83645.60536.69031.90629.073
POS 28,9 %POS 7,9 %POS 6,6 %POS 7,1 %POS 24,3 %POS 15,0 %POS 9,7 % -
 
EBITDA resultat7.4643.8673.3433.9665.5051.7211.646845
POS 93,0 %POS 15,7 %NEG -15,7 %NEG -28,0 %POS 219,9 %POS 4,6 %POS 94,8 % -
 
Driftsresultat7.4453.8483.3193.9555.4671.6191.547768
POS 93,5 %POS 15,9 %NEG -16,1 %NEG -27,7 %POS 237,7 %POS 4,7 %POS 101,4 % -
 
Kontantstrøm12.736-339-1.9201.2008.1176762.3490
POS 3 856,9 %POS 82,3 %NEG -260,0 %NEG -85,2 %POS 1 100,7 %NEG -71,2 % - -
 
Kassebeholdning26.58414.64115.01516.72214.7857.9816.9634.393
POS 81,6 %NEG -2,5 %NEG -10,2 %POS 13,1 %POS 85,3 %POS 14,6 %POS 58,5 % -
 
Sum egenkapital3.6933.4473.3823.2882.9082.9952.2241.364
POS 7,1 %POS 1,9 %POS 2,9 %POS 13,1 %NEG -2,9 %POS 34,7 %POS 63,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000001
- - - - - - POS 100,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.