Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 11 806 596 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 5 006 014 288 082 6 457 500 55 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
A-2 Norge AS 100,00% 11 15 -26,67%
 
TOTALT: Alle selskap   11 15 -26,67%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
A-2 Norge AS 4 105 9,50% 11 4 094 9,48%
 
TOTALT: Alle selskap 4 105 9,50% 11 4 094 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
A-2 Norge AS 4 105 11 4 094
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
11 -10,00% 4 104
 
  -30,00% 4 102
 
  -50,00% 4 100
 
  -70,00% 4 097
 
  -100,00% 4 094

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter63.92258.94251.80947.36841.10936.81931.04421.024
POS 8,4 %POS 13,8 %POS 9,4 %POS 15,2 %POS 11,7 %POS 18,6 %POS 47,7 % -
 
Bruttomargin56.16352.04748.83645.60536.69031.90629.07319.817
POS 7,9 %POS 6,6 %POS 7,1 %POS 24,3 %POS 15,0 %POS 9,7 %POS 46,7 % -
 
EBITDA resultat3.8673.3433.9665.5051.7211.646845971
POS 15,7 %NEG -15,7 %NEG -28,0 %POS 219,9 %POS 4,6 %POS 94,8 %NEG -13,0 % -
 
Driftsresultat3.8483.3193.9555.4671.6191.547768962
POS 15,9 %NEG -16,1 %NEG -27,7 %POS 237,7 %POS 4,7 %POS 101,4 %NEG -20,2 % -
 
Kontantstrøm-339-1.9201.2008.1176762.3497700
POS 82,3 %NEG -260,0 %NEG -85,2 %POS 1 100,7 %NEG -71,2 %POS 205,1 % - -
 
Kassebeholdning14.64115.01516.72214.7857.9816.9634.3933.710
NEG -2,5 %NEG -10,2 %POS 13,1 %POS 85,3 %POS 14,6 %POS 58,5 %POS 18,4 % -
 
Sum egenkapital3.4473.3823.2882.9082.9952.2241.3642.046
POS 1,9 %POS 2,9 %POS 13,1 %NEG -2,9 %POS 34,7 %POS 63,0 %NEG -33,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000016
- - - - - POS 100,0 %POS 83,3 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.