Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
A-k Maskiner AS 100,00% 6 875 6 994 -1,70%
 
A-k Westreng Maskin AS - - - -
 
TOTALT: Alle selskap   6 875 6 994 -1,70%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
A-k Maskiner AS 64 052 13,50% 6 875 57 177 12,23%
 
A-k Westreng Maskin AS - - - - -
 
TOTALT: Alle selskap 64 052 13,50% 6 875 57 177 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
A-k Maskiner AS 64 052 6 875 57 177
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
6 875 -10,00% 63 365
 
  -30,00% 61 990
 
  -50,00% 60 615
 
  -70,00% 59 240
 
  -100,00% 57 177

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter1.052.5491.260.0261.329.3991.334.1361.308.4841.198.1971.088.0331.019.713
NEG -16,5 %NEG -5,2 %NEG -0,4 %POS 2,0 %POS 9,2 %POS 10,1 %POS 6,7 % -
 
Bruttomargin225.988224.224300.076301.662316.766292.163256.450218.810
POS 0,8 %NEG -25,3 %NEG -0,5 %NEG -4,8 %POS 8,4 %POS 13,9 %POS 17,2 % -
 
EBITDA resultat-34.114-68.776-6.25934.01335.22319.764-6.147-23.630
POS 50,4 %NEG -998,8 %NEG -118,4 %NEG -3,4 %POS 78,2 %POS 421,5 %POS 74,0 % -
 
Driftsresultat-37.402-71.921-9.49028.51329.17612.925-13.360-31.334
POS 48,0 %NEG -657,9 %NEG -133,3 %NEG -2,3 %POS 125,7 %POS 196,7 %POS 57,4 % -
 
Kontantstrøm-57.737-4.350-75.23386.399-24.70639.527-31.9140
NEG -1 227,3 %POS 94,2 %NEG -187,1 %POS 449,7 %NEG -162,5 %POS 223,9 % - -
 
Kassebeholdning1.0565.62089936.5591.3509.7602.0204.660
NEG -81,2 %POS 525,1 %NEG -97,5 %POS 2 608,1 %NEG -86,2 %POS 383,2 %NEG -56,7 % -
 
Sum egenkapital109.82082.573145.630115.812143.667135.622134.173108.792
POS 33,0 %NEG -43,3 %POS 25,7 %NEG -19,4 %POS 5,9 %POS 1,1 %POS 23,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld154.271173.164182.896193.546202.000172.138194.907242.809
POS 10,9 %POS 5,3 %POS 5,5 %POS 4,2 %NEG -17,3 %POS 11,7 %POS 19,7 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.