Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 336 249 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
142 400 121 603 21 247 949 000 102 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (130,71%)
Resultat før skatt (100,88%)
Driftsresultat (111,37%)
Kontantstrøm fra drift (72,23%)
Kassebeholdning (40,74%)
Sum egenkapital (103,26%)
Driftsinntekter (14,16%)
Bruttomargin (15,82%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
A-sign AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
A-sign AS 41 2,04% - 41 2,04%
 
TOTALT: Alle selskap 41 2,04% - 41 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
A-sign AS 41 - 41
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 41
 
  -30,00% 41
 
  -50,00% 41
 
  -70,00% 41
 
  -100,00% 41

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter4.5834.2807.7276.7764.9214.4204.4553.483
POS 7,1 %NEG -44,6 %POS 14,0 %POS 37,7 %POS 11,3 %NEG -0,8 %POS 27,9 % -
 
Bruttomargin2.6023.1305.8145.1423.3313.1463.8642.887
NEG -16,9 %NEG -46,2 %POS 13,1 %POS 54,4 %POS 5,9 %NEG -18,6 %POS 33,8 % -
 
EBITDA resultat-1.511-2.5263901.479429489762514
POS 40,2 %NEG -747,7 %NEG -73,6 %POS 244,8 %NEG -12,3 %NEG -35,8 %POS 48,2 % -
 
Driftsresultat-1.570-2.6123141.415361364630381
POS 39,9 %NEG -931,8 %NEG -77,8 %POS 292,0 %NEG -0,8 %NEG -42,2 %POS 65,4 % -
 
Kontantstrøm-1.845-5039161.66330-7868450
NEG -266,8 %NEG -154,9 %NEG -44,9 %POS 5 443,3 %POS 103,8 %NEG -193,0 % - -
 
Kassebeholdning887619993792532811.114509
NEG -88,4 %NEG -23,8 %POS 163,6 %POS 49,8 %NEG -10,0 %NEG -74,8 %POS 118,9 % -
 
Sum egenkapital-1.962-1.2311.7191.5171.5941.5951.351924
NEG -59,4 %NEG -171,6 %POS 13,3 %NEG -4,8 %NEG -0,1 %POS 18,1 %POS 46,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld0000063213363
- - - - POS 100,0 %POS 70,4 %POS 41,3 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.