Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 626 385 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
235 200 32 877 13 808 344 500 0

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (108,62%)
Resultat før skatt (125,96%)
Driftsresultat (108,62%)
Kontantstrøm fra drift (450,00%)
Kassebeholdning (100,00%)
Sum egenkapital (119,25%)
Driftsinntekter (20,48%)
Bruttomargin (20,81%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
A-trykk AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
A-trykk AS 36 5,19% - 36 5,19%
 
TOTALT: Alle selskap 36 5,19% - 36 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
A-trykk AS 36 - 36
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 36
 
  -30,00% 36
 
  -50,00% 36
 
  -70,00% 36
 
  -100,00% 36

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20192018201720162015201420132012
Driftsinntekter766759860815697808808705
POS 0,9 %NEG -11,7 %POS 5,5 %POS 16,9 %NEG -13,7 % - POS 14,6 % -
 
Bruttomargin701704774662605627655571
NEG -0,4 %NEG -9,0 %POS 16,9 %POS 9,4 %NEG -3,5 %NEG -4,3 %POS 14,7 % -
 
EBITDA resultat1473630-76-27-90-41134
POS 308,3 %POS 20,0 %POS 139,5 %NEG -181,5 %POS 70,0 %NEG -119,5 %NEG -130,6 % -
 
Driftsresultat1473630-76-27-90-41134
POS 308,3 %POS 20,0 %POS 139,5 %NEG -181,5 %POS 70,0 %NEG -119,5 %NEG -130,6 % -
 
Kontantstrøm3-2512-3-100
POS 250,0 %NEG -140,0 %POS 400,0 %NEG -50,0 %POS 166,7 %POS 70,0 % - -
 
Kassebeholdning40221038
POS 0,0 %NEG -100,0 % - POS 100,0 %POS 0,0 %NEG -100,0 %NEG -62,5 % -
 
Sum egenkapital-291-416-417-401-228-153-2936
POS 30,0 %POS 0,2 %NEG -4,0 %NEG -75,9 %NEG -49,0 %NEG -427,6 %NEG -180,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.