Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 032 181 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
306 400 112 562 20 219 524 000 69 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (227,91%) EBITDA (-351,47%)
Kassebeholdning (61,96%) Resultat før skatt (-1 223,91%)
Driftsresultat (-444,25%)
Sum egenkapital (-70,90%)
Driftsinntekter (-24,77%)
Bruttomargin (-34,71%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
A.c.e Fashionstore AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
A.c.e Fashionstore AS -229 -19,15% - -229 -19,15%
 
TOTALT: Alle selskap -229 -19,15% - -229 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
A.c.e Fashionstore AS -229 - -229
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -229
 
  -30,00% -229
 
  -50,00% -229
 
  -70,00% -229
 
  -100,00% -229

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter3.3315.2894.3185.2826.0225.3734.4563.588
NEG -37,0 %POS 22,5 %NEG -18,3 %NEG -12,3 %POS 12,1 %POS 20,6 %POS 24,2 % -
 
Bruttomargin9591.5191.6391.7492.1912.0942.0281.671
NEG -36,9 %NEG -7,3 %NEG -6,3 %NEG -20,2 %POS 4,6 %POS 3,3 %POS 21,4 % -
 
EBITDA resultat351-145280209230204362340
POS 342,1 %NEG -151,8 %POS 34,0 %NEG -9,1 %POS 12,7 %NEG -43,6 %POS 6,5 % -
 
Driftsresultat334-239186115136110362332
POS 239,7 %NEG -228,5 %POS 61,7 %NEG -15,4 %POS 23,6 %NEG -69,6 %POS 9,0 % -
 
Kontantstrøm58810461-92-23-546-30
POS 465,4 %POS 70,5 %POS 166,3 %NEG -300,0 %POS 95,8 %NEG -18 100,0 % - -
 
Kassebeholdning27247434191682032
POS 478,7 %POS 1 075,0 %NEG -88,2 %NEG -82,2 %POS 180,9 %POS 240,0 %NEG -37,5 % -
 
Sum egenkapital28816410349359352328334
POS 1 700,0 %NEG -96,1 %POS 17,5 %NEG -2,8 %POS 2,0 %POS 7,3 %NEG -1,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld8128969741.0481.11797600
POS 9,4 %POS 8,0 %POS 7,1 %POS 6,2 %NEG -14,4 %POS 0,0 % - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.