Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 369 151 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 4 151 365 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Resultat før skatt (432,44%) EBITDA (-93,68%)
Kontantstrøm fra drift (600,44%) Driftsresultat (-93,68%)
Driftsinntekter (100%) Kassebeholdning (-22,70%)
Bruttomargin (100%) Sum egenkapital (-6,48%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
A. M. Ruud AS 100,00% - -
 
Hunter Textile AS 50,00% - - -
Asamedic AS 1,04% 5 092 3 920 29,90%
 
TOTALT: Alle selskap   - 41 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
A. M. Ruud AS 4 355 53,83% - 4 355 53,83%
 
Hunter Textile AS 4 053 80,38% - 4 053 80,38%
Asamedic AS 11 220 96,55% 5 092 6 128 93,86%
 
TOTALT: Alle selskap 19 628 79,30% 5 092 14 536 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
A. M. Ruud AS 4 355 - 4 355
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 4 355
 
  -30,00% 4 355
 
  -50,00% 4 355
 
  -70,00% 4 355
 
  -100,00% 4 355

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter00000000
- - - - - - - -
 
Bruttomargin00000000
- - - - - - - -
 
EBITDA resultat-127-72-46-21-70-23-26-31
NEG -76,4 %NEG -56,5 %NEG -119,0 %POS 70,0 %NEG -204,3 %POS 11,5 %POS 16,1 % -
 
Driftsresultat-127-72-46-21-70-23-26-31
NEG -76,4 %NEG -56,5 %NEG -119,0 %POS 70,0 %NEG -204,3 %POS 11,5 %POS 16,1 % -
 
Kontantstrøm-247-4.651-45154-303-8.0385720
POS 94,7 %NEG -931,3 %NEG -935,2 %POS 117,8 %POS 96,2 %NEG -1 505,2 % - -
 
Kassebeholdning1.2711951.4641.4631.4681.7511.8401.148
POS 551,8 %NEG -86,7 %POS 0,1 %NEG -0,3 %NEG -16,2 %NEG -4,8 %POS 60,3 % -
 
Sum egenkapital4.4335.9984.7414.1225.3319.7699.6629.402
NEG -26,1 %POS 26,5 %POS 15,0 %NEG -22,7 %NEG -45,4 %POS 1,1 %POS 2,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld3.5213.353000000
NEG -5,0 %NEG % - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.