Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 186 705 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 6 781 2 425 70 500 107 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (-50,66%)
Resultat før skatt (-25,42%)
Driftsresultat (-6,94%)
Kontantstrøm fra drift (-26,03%)
Kassebeholdning (-3,77%)
Sum egenkapital (-12,40%)
Driftsinntekter (-76,89%)
Bruttomargin (-81,07%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
A.olsen AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
A.olsen AS 106 36,18% - 106 36,18%
 
TOTALT: Alle selskap 106 36,18% - 106 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
A.olsen AS 106 - 106
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 106
 
  -30,00% 106
 
  -50,00% 106
 
  -70,00% 106
 
  -100,00% 106

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2018201720162015
Driftsinntekter53718118850
POS 196,7 %NEG -3,7 %POS 276,0 % -
 
Bruttomargin53718118850
POS 196,7 %NEG -3,7 %POS 276,0 % -
 
EBITDA resultat-496815037
NEG -172,1 %NEG -54,7 %POS 305,4 % -
 
Driftsresultat-125-1818
NEG -12 400,0 %NEG -101,2 %POS 912,5 % -
 
Kontantstrøm36-1532670
POS 123,5 %NEG -157,3 % - -
 
Kassebeholdning14815034812
NEG -1,3 %NEG -56,9 %POS 2 800,0 % -
 
Sum egenkapital6220020526
NEG -69,0 %NEG -2,4 %POS 688,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld27889142188
NEG -212,4 %POS 37,3 %POS 24,5 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.