Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 148 589 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 56 219 15 370 77 000 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
A. Stene Tomta Eiendom AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
A. Stene Tomta Eiendom AS -142 -39,23% - -142 -39,23%
 
TOTALT: Alle selskap -142 -39,23% - -142 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
A. Stene Tomta Eiendom AS -142 - -142
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -142
 
  -30,00% -142
 
  -50,00% -142
 
  -70,00% -142
 
  -100,00% -142

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter1.6259221.2911.4651.1501.2611.1171.167
POS 76,2 %NEG -28,6 %NEG -11,9 %POS 27,4 %NEG -8,8 %POS 12,9 %NEG -4,3 % -
 
Bruttomargin1.3218611.1981.2961.0431.163885972
POS 53,4 %NEG -28,1 %NEG -7,6 %POS 24,3 %NEG -10,3 %POS 31,4 %NEG -9,0 % -
 
EBITDA resultat-15020-94137129223123-33
NEG -850,0 %POS 121,3 %NEG -168,6 %POS 6,2 %NEG -42,2 %POS 81,3 %POS 472,7 % -
 
Driftsresultat-172-2-1161105514949-107
NEG -8 500,0 %POS 98,3 %NEG -205,5 %POS 100,0 %NEG -63,1 %POS 204,1 %POS 145,8 % -
 
Kontantstrøm79-210-16781-116147-570
POS 137,6 %NEG -25,7 %NEG -306,2 %POS 169,8 %NEG -178,9 %POS 357,9 % - -
 
Kassebeholdning22259269406329287166222
POS 276,3 %NEG -78,1 %NEG -33,7 %POS 23,4 %POS 14,6 %POS 72,9 %NEG -25,2 % -
 
Sum egenkapital-120525417019116344-1
NEG -330,8 %NEG -3,7 %NEG -68,2 %NEG -11,0 %POS 17,2 %POS 270,5 %POS 4 500,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld242157157157157000
NEG -54,1 % - - - NEG % - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.