Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 416 822 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 147 616 9 205 240 000 20 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (10,98%)
Resultat før skatt (18,65%)
Driftsresultat (18,41%)
Kontantstrøm fra drift (641,81%)
Kassebeholdning (646,63%)
Sum egenkapital (104,58%)
Driftsinntekter (56,17%)
Bruttomargin (38,33%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
A1 Bygg AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
A1 Bygg AS 939 51,91% - 939 51,91%
 
TOTALT: Alle selskap 939 51,91% - 939 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
A1 Bygg AS 939 - 939
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 939
 
  -30,00% 939
 
  -50,00% 939
 
  -70,00% 939
 
  -100,00% 939

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2018201720162015201420132012
Driftsinntekter1.0442.7341.8162.4381.1571.6181.678
NEG -61,8 %POS 50,6 %NEG -25,5 %POS 110,7 %NEG -28,5 %NEG -3,6 % -
 
Bruttomargin4361.4211.2558276951.013974
NEG -69,3 %POS 13,2 %POS 51,8 %POS 19,0 %NEG -31,4 %POS 4,0 % -
 
EBITDA resultat-38138645631-1149520
NEG -198,7 %NEG -15,4 %POS 1 371,0 %POS 127,2 %NEG -220,0 %POS 375,0 % -
 
Driftsresultat-474316405-24-1226-83
NEG -250,0 %NEG -22,0 %POS 1 787,5 %POS 80,3 %NEG -2 133,3 %POS 107,2 % -
 
Kontantstrøm-21135913217-75-100
NEG -158,8 %POS 2 661,5 %NEG -94,0 %POS 389,3 %NEG -650,0 % - -
 
Kassebeholdning802988622352174250
NEG -73,2 %POS 246,5 %NEG -61,4 %POS 328,8 %NEG -70,1 %NEG -30,4 % -
 
Sum egenkapital-36444215-142-117945
NEG -108,1 %POS 106,5 %POS 251,4 %NEG -21,4 %NEG -1 400,0 %NEG -80,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld111118215327103495526
POS 5,9 %POS 45,1 %POS 34,3 %NEG -217,5 %POS 79,2 %POS 5,9 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.