Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 398 589 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 169 233 55 356 117 000 57 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (91,34%)
Resultat før skatt (110,22%)
Driftsresultat (110,97%)
Kontantstrøm fra drift (47,30%)
Kassebeholdning (77,19%)
Sum egenkapital (46,14%)
Driftsinntekter (33,57%)
Bruttomargin (34,69%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
A1 Tannlegen Kellari AS 100,00% 18 21 -14,29%
 
A1 Tannlegene Drift AS 50,00% 54 136 -60,29%
 
TOTALT: Alle selskap   18 89 -79,78%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
A1 Tannlegen Kellari AS 643 28,53% 18 625 27,95%
 
A1 Tannlegene Drift AS 1 863 65,53% 54 1 809 64,86%
 
TOTALT: Alle selskap 2 506 49,17% 72 2 434 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
A1 Tannlegen Kellari AS 643 18 625
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
18 -10,00% 641
 
  -30,00% 638
 
  -50,00% 634
 
  -70,00% 630
 
  -100,00% 625

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20192018201720162015201420132012
Driftsinntekter2.9732.6593.0332.9533.1123.0423.1753.547
POS 11,8 %NEG -12,3 %POS 2,7 %NEG -5,1 %POS 2,3 %NEG -4,2 %NEG -10,5 % -
 
Bruttomargin2.7812.5322.8512.8282.8632.8482.9443.276
POS 9,8 %NEG -11,2 %POS 0,8 %NEG -1,2 %POS 0,5 %NEG -3,3 %NEG -10,1 % -
 
EBITDA resultat222172654292180151310531
POS 29,1 %NEG -73,7 %POS 124,0 %POS 62,2 %POS 19,2 %NEG -51,3 %NEG -41,6 % -
 
Driftsresultat14599581219175151310531
POS 46,5 %NEG -83,0 %POS 165,3 %POS 25,1 %POS 15,9 %NEG -51,3 %NEG -41,6 % -
 
Kontantstrøm71-447519443263-6500
POS 115,9 %NEG -186,1 %POS 17,2 %POS 68,4 %POS 4 483,3 %NEG -112,0 % - -
 
Kassebeholdning587580913493392435770676
POS 1,2 %NEG -36,5 %POS 85,2 %POS 25,8 %NEG -9,9 %NEG -43,5 %POS 13,9 % -
 
Sum egenkapital367249368421360236337530
POS 47,4 %NEG -32,3 %NEG -12,6 %POS 16,9 %POS 52,5 %NEG -30,0 %NEG -36,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld00381274644665
- POS 100,0 %POS 62,5 %NEG -700,0 %POS 99,6 %POS 57,5 %POS 3,2 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.