Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 34 402 918 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 6 645 329 1 067 589 24 799 000 1 891 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (92,79%)
Resultat før skatt (90,80%)
Driftsresultat (90,92%)
Kontantstrøm fra drift (101,54%)
Kassebeholdning (18,91%)
Sum egenkapital (45,19%)
Driftsinntekter (49,71%)
Bruttomargin (52,92%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
A2g Kompetanse AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
A2g Kompetanse AS 15 039 28,44% - 15 039 28,44%
 
TOTALT: Alle selskap 15 039 28,44% - 15 039 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
A2g Kompetanse AS 15 039 - 15 039
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 15 039
 
  -30,00% 15 039
 
  -50,00% 15 039
 
  -70,00% 15 039
 
  -100,00% 15 039

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20192018201720162015201420132012
Driftsinntekter86.20793.35077.63358.66343.78628.81422.20025.540
NEG -7,7 %POS 20,2 %POS 32,3 %POS 34,0 %POS 52,0 %POS 29,8 %NEG -13,1 % -
 
Bruttomargin74.41981.44469.68453.07041.81226.88821.38024.300
NEG -8,6 %POS 16,9 %POS 31,3 %POS 26,9 %POS 55,5 %POS 25,8 %NEG -12,0 % -
 
EBITDA resultat11.37313.28612.1074.6393.493-1.446-71690
NEG -14,4 %POS 9,7 %POS 161,0 %POS 32,8 %POS 341,6 %NEG -102,0 %NEG -895,6 % -
 
Driftsresultat11.27913.10111.9924.5123.328-1.629-877-147
NEG -13,9 %POS 9,2 %POS 165,8 %POS 35,6 %POS 304,3 %NEG -85,7 %NEG -496,6 % -
 
Kontantstrøm-8.34716.09517.8568.3604.970325-2.2140
NEG -151,9 %NEG -9,9 %POS 113,6 %POS 68,2 %POS 1 429,2 %POS 114,7 % - -
 
Kassebeholdning1.58418.55814.4639.0145.8293.0282.1863.588
NEG -91,5 %POS 28,3 %POS 60,5 %POS 54,6 %POS 92,5 %POS 38,5 %NEG -39,1 % -
 
Sum egenkapital5.2612.3311.1831.5111.7866261.5841.560
POS 125,7 %POS 97,0 %NEG -21,7 %NEG -15,4 %POS 185,3 %NEG -60,5 %POS 1,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000093181
- - - - - POS 100,0 %POS 48,6 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.