Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 149 305 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 117 825 12 480 2 019 000 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
A 5 Gruppen AS 100,00% 106 121 -12,40%
 
TOTALT: Alle selskap   106 121 -12,40%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
A 5 Gruppen AS -248 -5,75% 106 -354 -8,41%
 
TOTALT: Alle selskap -248 -5,75% 106 -354 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
A 5 Gruppen AS -248 106 -354
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
106 -10,00% -259
 
  -30,00% -280
 
  -50,00% -301
 
  -70,00% -322
 
  -100,00% -354

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter6.8416.08210.2536.6088.26210.0677.0997.445
POS 12,5 %NEG -40,7 %POS 55,2 %NEG -20,0 %NEG -17,9 %POS 41,8 %NEG -4,6 % -
 
Bruttomargin1.072901502747911720788745
POS 19,0 %POS 79,5 %NEG -32,8 %NEG -18,0 %POS 26,5 %NEG -8,6 %POS 5,8 % -
 
EBITDA resultat11656-6126388-3150-29
POS 107,1 %POS 109,2 %NEG -1 071,4 %NEG -28,4 %POS 3 033,3 %NEG -102,0 %POS 617,2 % -
 
Driftsresultat11252-6225078-13140-39
POS 115,4 %POS 108,4 %NEG -1 344,0 %NEG -35,9 %POS 700,0 %NEG -109,3 %POS 459,0 % -
 
Kontantstrøm-74-361271247-189-1352510
POS 79,5 %NEG -233,2 %POS 9,7 %POS 230,7 %NEG -40,0 %NEG -153,8 % - -
 
Kassebeholdning10718254325614216323115
NEG -41,2 %NEG -66,5 %POS 112,1 %POS 1 728,6 %NEG -93,5 %NEG -33,1 %POS 180,9 % -
 
Sum egenkapital-297-263-258266240205229130
NEG -12,9 %NEG -1,9 %NEG -197,0 %POS 10,8 %POS 17,1 %NEG -10,5 %POS 76,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000002
- - - - - - POS 100,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.