Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 965 678 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 304 192 27 986 1 633 500 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
A 5 Gruppen AS 100,00% 73 106 -31,13%
 
TOTALT: Alle selskap   73 106 -31,13%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
A 5 Gruppen AS -176 -5,09% 73 -249 -7,35%
 
TOTALT: Alle selskap -176 -5,09% 73 -249 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
A 5 Gruppen AS -176 73 -249
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
73 -10,00% -183
 
  -30,00% -198
 
  -50,00% -213
 
  -70,00% -227
 
  -100,00% -249

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter7.4956.8416.08210.2536.6088.26210.0677.099
POS 9,6 %POS 12,5 %NEG -40,7 %POS 55,2 %NEG -20,0 %NEG -17,9 %POS 41,8 % -
 
Bruttomargin9901.072901502747911720788
NEG -7,6 %POS 19,0 %POS 79,5 %NEG -32,8 %NEG -18,0 %POS 26,5 %NEG -8,6 % -
 
EBITDA resultat18811656-6126388-3150
POS 62,1 %POS 107,1 %POS 109,2 %NEG -1 071,4 %NEG -28,4 %POS 3 033,3 %NEG -102,0 % -
 
Driftsresultat18411252-6225078-13140
POS 64,3 %POS 115,4 %POS 108,4 %NEG -1 344,0 %NEG -35,9 %POS 700,0 %NEG -109,3 % -
 
Kontantstrøm108-74-361271247-189-1350
POS 245,9 %POS 79,5 %NEG -233,2 %POS 9,7 %POS 230,7 %NEG -40,0 % - -
 
Kassebeholdning21510718254325614216323
POS 100,9 %NEG -41,2 %NEG -66,5 %POS 112,1 %POS 1 728,6 %NEG -93,5 %NEG -33,1 % -
 
Sum egenkapital-275-297-263-258266240205229
POS 7,4 %NEG -12,9 %NEG -1,9 %NEG -197,0 %POS 10,8 %POS 17,1 %NEG -10,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.