Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 525 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 525 0 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
A8 Eiendom AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
A8 Eiendom AS -836 inf% - -836 inf%
 
TOTALT: Alle selskap -836 inf% - -836 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
A8 Eiendom AS -836 - -836
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -836
 
  -30,00% -836
 
  -50,00% -836
 
  -70,00% -836
 
  -100,00% -836

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2016201520142013201220112010
Driftsinntekter0000000
- - - - - - -
 
Bruttomargin0000000
- - - - - - -
 
EBITDA resultat-73-92-13-271-97-49-16
POS 20,7 %NEG -607,7 %POS 95,2 %NEG -179,4 %NEG -98,0 %NEG -206,3 % -
 
Driftsresultat-73-92-13-271-97-49-16
POS 20,7 %NEG -607,7 %POS 95,2 %NEG -179,4 %NEG -98,0 %NEG -206,3 % -
 
Kontantstrøm-1041-5-3062550
NEG %NEG -100,0 %POS 920,0 %POS 98,4 %NEG -220,0 % - -
 
Kassebeholdning11111145953110
- - POS 175,0 %NEG -93,2 %POS 11,3 %NEG -51,8 % -
 
Sum egenkapital-812-740-648-635-3644594
NEG -9,7 %NEG -14,2 %NEG -2,0 %NEG -74,5 %NEG -908,9 %NEG -52,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld0000000
- - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.