Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 241 210 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
7 600 150 740 24 370 49 500 9 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Aages Bakeri & Konditori AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Aages Bakeri & Konditori AS -924 -391,53% - -924 -391,53%
 
TOTALT: Alle selskap -924 -391,53% - -924 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Aages Bakeri & Konditori AS -924 - -924
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -924
 
  -30,00% -924
 
  -50,00% -924
 
  -70,00% -924
 
  -100,00% -924

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter5.6855.4505.1794.9345.0465.0765.5925.503
POS 4,3 %POS 5,2 %POS 5,0 %NEG -2,2 %NEG -0,6 %NEG -9,2 %POS 1,6 % -
 
Bruttomargin4.0403.8723.5283.3283.4383.2453.7583.749
POS 4,3 %POS 9,8 %POS 6,0 %NEG -3,2 %POS 5,9 %NEG -13,7 %POS 0,2 % -
 
EBITDA resultat211276143-298-221-576-213-68
NEG -23,6 %POS 93,0 %POS 148,0 %NEG -34,8 %POS 61,6 %NEG -170,4 %NEG -213,2 % -
 
Driftsresultat203268135-310-248-627-284-134
NEG -24,3 %POS 98,5 %POS 143,5 %NEG -25,0 %POS 60,4 %NEG -120,8 %NEG -111,9 % -
 
Kontantstrøm162-917348-1013-5-1090
POS 117,7 %NEG -363,5 %POS 3 580,0 %NEG -176,9 %POS 360,0 %POS 95,4 % - -
 
Kassebeholdning516483429103113100105268
POS 6,8 %POS 12,6 %POS 316,5 %NEG -8,8 %POS 13,0 %NEG -4,8 %NEG -60,8 % -
 
Sum egenkapital-775-970-1.227-1.347-1.017-751-76216
POS 20,1 %POS 20,9 %POS 8,9 %NEG -32,4 %NEG -35,4 %NEG -888,2 %NEG -135,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld857987000000
POS 13,2 %NEG % - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.