Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 897 534 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 534 897 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (-100,00%) Kontantstrøm fra drift (-0,28%)
Resultat før skatt (0,28%)
Driftsresultat (-100,00%)
Kassebeholdning (34,85%)
Sum egenkapital (18,57%)
Driftsinntekter (100%)
Bruttomargin (100%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Aa Holding AS 100,00% - -
 
Servie AS 14,00% 116 105 10,48%
 
TOTALT: Alle selskap   - 15 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Aa Holding AS 4 539 99,80% - 4 539 99,80%
 
Servie AS 7 512 34,54% 116 7 396 34,19%
 
TOTALT: Alle selskap 12 051 45,83% 116 11 935 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Aa Holding AS 4 539 - 4 539
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 4 539
 
  -30,00% 4 539
 
  -50,00% 4 539
 
  -70,00% 4 539
 
  -100,00% 4 539

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter00000000
- - - - - - - -
 
Bruttomargin00000000
- - - - - - - -
 
EBITDA resultat-23-20-15-11-9-12-14-15
NEG -15,0 %NEG -33,3 %NEG -36,4 %NEG -22,2 %POS 25,0 %POS 14,3 %POS 6,7 % -
 
Driftsresultat-23-20-15-11-9-12-14-15
NEG -15,0 %NEG -33,3 %NEG -36,4 %NEG -22,2 %POS 25,0 %POS 14,3 %POS 6,7 % -
 
Kontantstrøm838-1.8221.531-55-419237-2.6110
POS 146,0 %NEG -219,0 %POS 2 883,6 %POS 86,9 %NEG -276,8 %POS 109,1 % - -
 
Kassebeholdning1.3314942.9871.4221.4781.9081.6754.273
POS 169,4 %NEG -83,5 %POS 110,1 %NEG -3,8 %NEG -22,5 %POS 13,9 %NEG -60,8 % -
 
Sum egenkapital3.1182.5543.4907.1906.7924.0434.5675.974
POS 22,1 %NEG -26,8 %NEG -51,5 %POS 5,9 %POS 68,0 %NEG -11,5 %NEG -23,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.