Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 140 268 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 5 610 2 640 132 000 18

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Aakhus Anlegg AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Aakhus Anlegg AS 328 83,67% - 328 83,67%
 
TOTALT: Alle selskap 328 83,67% - 328 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Aakhus Anlegg AS 328 - 328
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 328
 
  -30,00% 328
 
  -50,00% 328
 
  -70,00% 328
 
  -100,00% 328

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter387902894401.3431.7722.1571.579
POS 330,0 %NEG -68,9 %NEG -34,3 %NEG -67,2 %NEG -24,2 %NEG -17,8 %POS 36,6 % -
 
Bruttomargin357672363501.1181.5501.7241.308
POS 432,8 %NEG -71,6 %NEG -32,6 %NEG -68,7 %NEG -27,9 %NEG -10,1 %POS 31,8 % -
 
EBITDA resultat200-66-5-91-257845994
POS 403,0 %NEG -1 220,0 %POS 94,5 %POS 64,6 %NEG -406,0 %POS 42,4 %NEG -37,2 % -
 
Driftsresultat153-147-92-148-32120-1230
POS 204,1 %NEG -59,8 %POS 37,8 %POS 53,9 %NEG -1 705,0 %POS 266,7 %NEG -140,0 % -
 
Kontantstrøm-319577-45-2339193-3870
NEG -155,3 %POS 1 382,2 %POS 80,7 %NEG -356,0 %NEG -2,2 %POS 124,0 % - -
 
Kassebeholdning257106153273447353286784
POS 142,5 %NEG -30,7 %NEG -44,0 %NEG -38,9 %POS 26,6 %POS 23,4 %NEG -63,5 % -
 
Sum egenkapital184-511-170-8231262255271
POS 136,0 %NEG -200,6 %NEG -107,3 %NEG -364,5 %NEG -88,2 %POS 2,7 %NEG -5,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld150234859934547547570568
POS 35,9 %POS 72,8 %POS 8,0 %NEG -70,7 % - POS 4,0 %NEG -0,4 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.