Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 219 644 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 16 356 9 288 185 000 9 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Aakhus Anlegg AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Aakhus Anlegg AS 330 83,54% - 330 83,54%
 
TOTALT: Alle selskap 330 83,54% - 330 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Aakhus Anlegg AS 330 - 330
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 330
 
  -30,00% 330
 
  -50,00% 330
 
  -70,00% 330
 
  -100,00% 330

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter568387902894401.3431.7722.157
POS 46,8 %POS 330,0 %NEG -68,9 %NEG -34,3 %NEG -67,2 %NEG -24,2 %NEG -17,8 % -
 
Bruttomargin447357672363501.1181.5501.724
POS 25,2 %POS 432,8 %NEG -71,6 %NEG -32,6 %NEG -68,7 %NEG -27,9 %NEG -10,1 % -
 
EBITDA resultat177200-66-5-91-2578459
NEG -11,5 %POS 403,0 %NEG -1 220,0 %POS 94,5 %POS 64,6 %NEG -406,0 %POS 42,4 % -
 
Driftsresultat129153-147-92-148-32120-12
NEG -15,7 %POS 204,1 %NEG -59,8 %POS 37,8 %POS 53,9 %NEG -1 705,0 %POS 266,7 % -
 
Kontantstrøm153-319577-45-23391930
POS 148,0 %NEG -155,3 %POS 1 382,2 %POS 80,7 %NEG -356,0 %NEG -2,2 % - -
 
Kassebeholdning272257106153273447353286
POS 5,8 %POS 142,5 %NEG -30,7 %NEG -44,0 %NEG -38,9 %POS 26,6 %POS 23,4 % -
 
Sum egenkapital307184-511-170-8231262255
POS 66,8 %POS 136,0 %NEG -200,6 %NEG -107,3 %NEG -364,5 %NEG -88,2 %POS 2,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld62150234859934547547570
POS 58,7 %POS 35,9 %POS 72,8 %POS 8,0 %NEG -70,7 % - POS 4,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.