Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 13 506 295 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 49 315 4 479 13 452 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (90,19%) EBITDA (-2,59%)
Sum egenkapital (0,00%) Resultat før skatt (-1,39%)
Driftsinntekter (0,00%) Driftsresultat (-4,68%)
Bruttomargin (0,00%) Kassebeholdning (-22,03%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Aaltvedt Kontorbygg AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Aaltvedt Kontorbygg AS 9 368 34,76% - 9 368 34,76%
 
TOTALT: Alle selskap 9 368 34,76% - 9 368 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Aaltvedt Kontorbygg AS 9 368 - 9 368
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 9 368
 
  -30,00% 9 368
 
  -50,00% 9 368
 
  -70,00% 9 368
 
  -100,00% 9 368

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter1.2001.2002.41000000
- NEG -50,2 %POS 0,0 % - - - - -
 
Bruttomargin1.2001.2002.41000000
- NEG -50,2 %POS 0,0 % - - - - -
 
EBITDA resultat1.1011.1402.324-13-14-24-15-21
NEG -3,4 %NEG -50,9 %POS 17 976,9 %POS 7,1 %POS 41,7 %NEG -60,0 %POS 28,6 % -
 
Driftsresultat6016401.824-13-14-24-15-21
NEG -6,1 %NEG -64,9 %POS 14 130,8 %POS 7,1 %POS 41,7 %NEG -60,0 %POS 28,6 % -
 
Kontantstrøm-7829952.524-4537-3421610
NEG -178,6 %NEG -60,6 %POS 63 200,0 %NEG -100,7 %POS 257,0 %NEG -312,4 % - -
 
Kassebeholdning54484411900
POS 12,5 %POS 9,1 %POS 4 300,0 % - NEG -88,9 %POS 0,0 % - -
 
Sum egenkapital9.2804.5524.7767727722516.1106.077
POS 103,9 %NEG -4,7 %POS 518,7 % - POS 207,6 %NEG -95,9 %POS 0,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld18.01726.39627.5089.3719.36912.6064.1932.830
POS 31,7 %POS 4,0 %NEG -193,5 %NEG 0,0 %POS 25,7 %NEG -200,6 %NEG -48,2 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.