Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 26 238 415 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
1 847 600 4 587 945 192 370 16 393 500 3 217 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Aamodt Bygg AS 100,00% 896 1 113 -19,50%
 
TOTALT: Alle selskap   896 1 113 -19,50%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Aamodt Bygg AS 10 434 26,95% 896 9 538 25,22%
 
TOTALT: Alle selskap 10 434 26,95% 896 9 538 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Aamodt Bygg AS 10 434 896 9 538
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
896 -10,00% 10 344
 
  -30,00% 10 165
 
  -50,00% 9 986
 
  -70,00% 9 807
 
  -100,00% 9 538

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015
Driftsinntekter70.95379.030
NEG -10,2 % -
 
Bruttomargin25.95521.208
POS 22,4 % -
 
EBITDA resultat7.6814.826
POS 59,2 % -
 
Driftsresultat7.0384.188
POS 68,1 % -
 
Kontantstrøm2.8300
- -
 
Kassebeholdning1.458786
POS 85,5 % -
 
Sum egenkapital6.1373.612
POS 69,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld1.2274.914
POS 75,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.