Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 46 795 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 22 726 1 068 23 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (-871,43%)
Resultat før skatt (-871,43%)
Driftsresultat (-871,43%)
Kontantstrøm fra drift (-35,19%)
Kassebeholdning (-13,97%)
Sum egenkapital (-64,52%)
Driftsinntekter (-41,97%)
Bruttomargin (-41,97%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Aamodt Technology AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Aamodt Technology AS 33 20,37% - 33 20,37%
 
TOTALT: Alle selskap 33 20,37% - 33 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Aamodt Technology AS 33 - 33
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 33
 
  -30,00% 33
 
  -50,00% 33
 
  -70,00% 33
 
  -100,00% 33

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter6726771.4757459225341.079732
NEG -0,7 %NEG -54,1 %POS 98,0 %NEG -19,2 %POS 72,7 %NEG -50,5 %POS 47,4 % -
 
Bruttomargin6726771.4757459225341.079732
NEG -0,7 %NEG -54,1 %POS 98,0 %NEG -19,2 %POS 72,7 %NEG -50,5 %POS 47,4 % -
 
EBITDA resultat-22074257-37175-306212-72
NEG -397,3 %NEG -71,2 %POS 794,6 %NEG -121,1 %POS 157,2 %NEG -244,3 %POS 394,4 % -
 
Driftsresultat-22074257-37175-306212-72
NEG -397,3 %NEG -71,2 %POS 794,6 %NEG -121,1 %POS 157,2 %NEG -244,3 %POS 394,4 % -
 
Kontantstrøm-27-26132644-12-41430
POS 89,7 %NEG -180,1 %POS 640,9 %POS 466,7 %POS 70,7 %NEG -195,3 % - -
 
Kassebeholdning8291348451142512
NEG -9,9 %NEG -73,9 %POS 673,3 %POS 4 400,0 %NEG -92,9 %NEG -44,0 %POS 108,3 % -
 
Sum egenkapital863102552159-11619210
NEG -72,3 %POS 21,6 %POS 1 114,3 %NEG -64,4 %POS 150,9 %NEG -160,4 %POS 1 820,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.