Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 120 349 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 17 959 7 890 53 500 41 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
A Andersen Maskin AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
A Andersen Maskin AS 5 4,72% - 5 4,72%
 
TOTALT: Alle selskap 5 4,72% - 5 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
A Andersen Maskin AS 5 - 5
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 5
 
  -30,00% 5
 
  -50,00% 5
 
  -70,00% 5
 
  -100,00% 5

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201620152014
Driftsinntekter5532640
POS 109,5 %POS 100% -
 
Bruttomargin4622620
POS 76,3 %POS 100% -
 
EBITDA resultat-7533-7
NEG -327,3 %POS 571,4 % -
 
Driftsresultat-955-7
NEG -2 000,0 %POS 171,4 % -
 
Kontantstrøm18-80
POS 325,0 % - -
 
Kassebeholdning0030
- NEG -100,0 % -
 
Sum egenkapital-792930
NEG -372,4 %NEG -3,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld871050
POS 17,1 %NEG % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.