Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 925 614 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
129 600 31 603 9 411 571 000 184 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (95,37%) Sum egenkapital (-11,66%)
Resultat før skatt (58,54%)
Driftsresultat (59,70%)
Kontantstrøm fra drift (577,36%)
Kassebeholdning (113,16%)
Driftsinntekter (31,23%)
Bruttomargin (104,63%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Aandstad AS 100,00% 8 8 -
 
TOTALT: Alle selskap   8 8
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Aandstad AS 1 280 82,79% 8 1 272 82,70%
 
TOTALT: Alle selskap 1 280 82,79% 8 1 272 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Aandstad AS 1 280 8 1 272
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
8 -10,00% 1 279
 
  -30,00% 1 278
 
  -50,00% 1 276
 
  -70,00% 1 274
 
  -100,00% 1 272

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter1.3125.8114.4553.2073.4183.5823.3233.365
NEG -77,4 %POS 30,4 %POS 38,9 %NEG -6,2 %NEG -4,6 %POS 7,8 %NEG -1,2 % -
 
Bruttomargin5291.6451.2568671.0931.1161.1011.304
NEG -67,8 %POS 31,0 %POS 44,9 %NEG -20,7 %NEG -2,1 %POS 1,4 %NEG -15,6 % -
 
EBITDA resultat-3930382157371417398417
NEG -100,3 %POS 143,5 %POS 143,3 %NEG -57,7 %NEG -11,0 %POS 4,8 %NEG -4,6 % -
 
Driftsresultat-140792225-16209244256313
NEG -117,7 %POS 252,0 %POS 1 506,3 %NEG -107,7 %NEG -14,3 %NEG -4,7 %NEG -18,2 % -
 
Kontantstrøm-9612.27710-42220932080
NEG -142,2 %POS 22 670,0 %POS 123,8 %NEG -119,1 %POS 136,6 %NEG -55,3 % - -
 
Kassebeholdning3891.920281087161616
NEG -79,7 %POS 6 757,1 %POS 180,0 %NEG -88,5 %POS 443,8 % - - -
 
Sum egenkapital1.8592.7272.3552.2062.2392.1241.9911.845
NEG -31,8 %POS 15,8 %POS 6,8 %NEG -1,5 %POS 5,4 %POS 6,7 %POS 7,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld1301666710914918600
POS 21,7 %NEG -147,8 %POS 38,5 %POS 26,8 %POS 19,9 %POS 0,0 % - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.