Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 202 086 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
565 600 234 904 42 082 1 110 500 249 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (7,19%) Kontantstrøm fra drift (-58,97%)
Resultat før skatt (11,95%) Driftsinntekter (-5,27%)
Driftsresultat (7,38%)
Kassebeholdning (18,16%)
Sum egenkapital (17,73%)
Bruttomargin (4,10%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
A & A Pool AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
A & A Pool AS 2 822 73,72% - 2 822 73,72%
 
TOTALT: Alle selskap 2 822 73,72% - 2 822 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
A & A Pool AS 2 822 - 2 822
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 2 822
 
  -30,00% 2 822
 
  -50,00% 2 822
 
  -70,00% 2 822
 
  -100,00% 2 822

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201620152014
Driftsinntekter5.9094.5153.396
POS 30,9 %POS 33,0 % -
 
Bruttomargin3.1622.7042.199
POS 16,9 %POS 23,0 % -
 
EBITDA resultat978562588
POS 74,0 %NEG -4,4 % -
 
Driftsresultat974562588
POS 73,3 %NEG -4,4 % -
 
Kontantstrøm823500
POS 1 546,0 % - -
 
Kassebeholdning923515456
POS 79,2 %POS 12,9 % -
 
Sum egenkapital1.498948538
POS 58,0 %POS 76,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld000
- - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.