Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 795 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 1 479 1 315 0 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (157,14%) Kassebeholdning (-57,50%)
Resultat før skatt (29,73%) Sum egenkapital (-97,21%)
Driftsresultat (29,73%)
Kontantstrøm fra drift (1 333,33%)
Driftsinntekter (44,00%)
Bruttomargin (44,00%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Aarbakk Maskinutleige AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Aarbakk Maskinutleige AS -958 -5 635,29% - -958 -5 635,29%
 
TOTALT: Alle selskap -958 -5 635,29% - -958 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Aarbakk Maskinutleige AS -958 - -958
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -958
 
  -30,00% -958
 
  -50,00% -958
 
  -70,00% -958
 
  -100,00% -958

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter70834761282918710
NEG -15,7 %POS 76,6 %NEG -23,0 %NEG -78,4 %POS 209,9 %POS 4,6 %POS 770,0 % -
 
Bruttomargin70804761246918710
NEG -12,5 %POS 70,2 %NEG -23,0 %NEG -75,2 %POS 170,3 %POS 4,6 %POS 770,0 % -
 
EBITDA resultat2428-1828-13-209-160-542
NEG -14,3 %POS 255,6 %NEG -164,3 %POS 315,4 %POS 93,8 %NEG -30,6 %POS 70,5 % -
 
Driftsresultat-51-47-2-31-234-197-727
NEG -600,0 %POS 102,1 %NEG -2 250,0 %POS 93,5 %POS 86,8 %NEG -18,8 %POS 72,9 % -
 
Kontantstrøm3936-7255-16-174-1930
POS 8,3 %POS 150,0 %NEG -230,9 %POS 443,8 %POS 90,8 %POS 9,8 % - -
 
Kassebeholdning68192181891750
POS 257,9 %NEG -9,5 %NEG -74,1 %NEG -9,0 %POS 423,5 %POS 240,0 %POS 0,0 % -
 
Sum egenkapital-895-890-891-844-842-811-577-371
NEG -0,6 %POS 0,1 %NEG -5,6 %NEG -0,2 %NEG -3,8 %NEG -40,6 %NEG -55,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld1.1641.1351.1731.1611.223879692582
NEG -2,6 %POS 3,2 %NEG -1,0 %POS 5,1 %NEG -39,1 %NEG -27,0 %NEG -18,9 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.