Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 4 669 399 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
921 200 645 452 90 247 3 012 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (26,43%) Kassebeholdning (-29,88%)
Resultat før skatt (19,15%)
Driftsresultat (20,90%)
Kontantstrøm fra drift (52,97%)
Sum egenkapital (26,58%)
Driftsinntekter (5,35%)
Bruttomargin (8,32%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

De beste på digitalisering sparer enormt med tid og kostnader. Du kan også gjøre mye: SE HER

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Aarsland Stål & Lakk AS 100,00% 17 117 -85,47%
 
TOTALT: Alle selskap   17 117 -85,47%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Aarsland Stål & Lakk AS 4 305 55,74% 17 4 288 55,64%
 
TOTALT: Alle selskap 4 305 55,74% 17 4 288 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Aarsland Stål & Lakk AS 4 305 17 4 288
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
17 -10,00% 4 303
 
  -30,00% 4 300
 
  -50,00% 4 297
 
  -70,00% 4 293
 
  -100,00% 4 288

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter12.53210.61511.4899.2929.6219.4389.1569.900
POS 18,1 %NEG -7,6 %POS 23,6 %NEG -3,4 %POS 1,9 %POS 3,1 %NEG -7,5 % -
 
Bruttomargin7.6256.1656.5196.2446.1036.0926.2626.772
POS 23,7 %NEG -5,4 %POS 4,4 %POS 2,3 %POS 0,2 %NEG -2,7 %NEG -7,5 % -
 
EBITDA resultat1.8117978181.1671.0741.027803940
POS 127,2 %NEG -2,6 %NEG -29,9 %POS 8,7 %POS 4,6 %POS 27,9 %NEG -14,6 % -
 
Driftsresultat1.7947037191.046946480326416
POS 155,2 %NEG -2,2 %NEG -31,3 %POS 10,6 %POS 97,1 %POS 47,2 %NEG -21,6 % -
 
Kontantstrøm3212.061-66-148980-4743.2470
NEG -84,4 %POS 3 222,7 %POS 55,4 %NEG -115,1 %POS 306,8 %NEG -114,6 % - -
 
Kassebeholdning1.8301.7621.2061.2051.4016881.4711.910
POS 3,9 %POS 46,1 %POS 0,1 %NEG -14,0 %POS 103,6 %NEG -53,2 %NEG -23,0 % -
 
Sum egenkapital2.6271.9892.9892.4582.4512.4602.3702.147
POS 32,1 %NEG -33,5 %POS 21,6 %POS 0,3 %NEG -0,4 %POS 3,8 %POS 10,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000003.228
- - - - - - POS 100,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.