Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 5 989 341 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
872 800 794 466 93 575 4 228 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (11,25%) Resultat før skatt (-4,40%)
Sum egenkapital (19,58%) Driftsresultat (-6,03%)
Driftsinntekter (23,09%) Kontantstrøm fra drift (-76,50%)
Bruttomargin (16,46%) Kassebeholdning (-28,78%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Aarsland Stål & Lakk AS 100,00% 13 17 -23,53%
 
TOTALT: Alle selskap   13 17 -23,53%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Aarsland Stål & Lakk AS 5 148 53,25% 13 5 135 53,18%
 
TOTALT: Alle selskap 5 148 53,25% 13 5 135 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Aarsland Stål & Lakk AS 5 148 13 5 135
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
13 -10,00% 5 147
 
  -30,00% 5 144
 
  -50,00% 5 142
 
  -70,00% 5 139
 
  -100,00% 5 135

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter14.90912.53210.61511.4899.2929.6219.4389.156
POS 19,0 %POS 18,1 %NEG -7,6 %POS 23,6 %NEG -3,4 %POS 1,9 %POS 3,1 % -
 
Bruttomargin9.2417.6256.1656.5196.2446.1036.0926.262
POS 21,2 %POS 23,7 %NEG -5,4 %POS 4,4 %POS 2,3 %POS 0,2 %NEG -2,7 % -
 
EBITDA resultat2.1721.8117978181.1671.0741.027803
POS 19,9 %POS 127,2 %NEG -2,6 %NEG -29,9 %POS 8,7 %POS 4,6 %POS 27,9 % -
 
Driftsresultat2.0861.7947037191.046946480326
POS 16,3 %POS 155,2 %NEG -2,2 %NEG -31,3 %POS 10,6 %POS 97,1 %POS 47,2 % -
 
Kontantstrøm1.1103212.061-66-148980-4740
POS 245,8 %NEG -84,4 %POS 3 222,7 %POS 55,4 %NEG -115,1 %POS 306,8 % - -
 
Kassebeholdning2.4231.8301.7621.2061.2051.4016881.471
POS 32,4 %POS 3,9 %POS 46,1 %POS 0,1 %NEG -14,0 %POS 103,6 %NEG -53,2 % -
 
Sum egenkapital3.4012.6271.9892.9892.4582.4512.4602.370
POS 29,5 %POS 32,1 %NEG -33,5 %POS 21,6 %POS 0,3 %NEG -0,4 %POS 3,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.