Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 3 987 908 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
591 600 545 795 113 014 2 034 500 703 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (43,13%) Kontantstrøm fra drift (-37,76%)
Resultat før skatt (82,25%)
Driftsresultat (80,75%)
Kassebeholdning (1,01%)
Sum egenkapital (33,83%)
Driftsinntekter (13,65%)
Bruttomargin (13,06%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Aarsvold Kran og Hydraulikk AS 100,00% 130 85 52,94%
 
TOTALT: Alle selskap   130 85 52,94%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Aarsvold Kran og Hydraulikk AS 2 152 36,66% 130 2 022 35,23%
 
TOTALT: Alle selskap 2 152 36,66% 130 2 022 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Aarsvold Kran og Hydraulikk AS 2 152 130 2 022
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
130 -10,00% 2 139
 
  -30,00% 2 113
 
  -50,00% 2 087
 
  -70,00% 2 061
 
  -100,00% 2 022

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20192018
Driftsinntekter11.79311.978
NEG -1,5 % -
 
Bruttomargin8.4847.093
POS 19,6 % -
 
EBITDA resultat1.515754
POS 100,9 % -
 
Driftsresultat851408
POS 108,6 % -
 
Kontantstrøm2.0780
- -
 
Kassebeholdning1.276606
POS 110,6 % -
 
Sum egenkapital1.045405
POS 158,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld00
- -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.