Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 152 027 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 1 027 151 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Resultat før skatt (105,75%) EBITDA (-75,00%)
Kontantstrøm fra drift (416,85%) Driftsresultat (-75,00%)
Kassebeholdning (31,84%) Sum egenkapital (-2,78%)
Driftsinntekter (100%)
Bruttomargin (100%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Aase Consulting AS 100,00% - -
 
Domos AS 2,47% 14 729 -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Aase Consulting AS 5 801 99,08% - 5 801 99,08%
 
Domos AS 13 854 81,84% 14 729 -875 -39,77%
 
TOTALT: Alle selskap 19 655 86,27% 14 729 4 926 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Aase Consulting AS 5 801 - 5 801
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 5 801
 
  -30,00% 5 801
 
  -50,00% 5 801
 
  -70,00% 5 801
 
  -100,00% 5 801

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter0401.0471.1298581.044894746
NEG -100,0 %NEG -96,2 %NEG -7,3 %POS 31,6 %NEG -17,8 %POS 16,8 %POS 19,8 % -
 
Bruttomargin0401.0471.1298581.044894746
NEG -100,0 %NEG -96,2 %NEG -7,3 %POS 31,6 %NEG -17,8 %POS 16,8 %POS 19,8 % -
 
EBITDA resultat-27-121-2031921649410
POS 77,7 %NEG -505,0 %NEG -106,3 %POS 15 850,0 %NEG -98,8 %POS 1 722,2 %NEG -97,8 % -
 
Driftsresultat-27-121-20319-55102-53348
POS 77,7 %NEG -505,0 %NEG -106,3 %POS 680,0 %NEG -153,9 %POS 292,5 %NEG -115,2 % -
 
Kontantstrøm-1.5276.582488352-1832321590
NEG -123,2 %POS 1 248,8 %POS 38,6 %POS 292,3 %NEG -178,9 %POS 45,9 % - -
 
Kassebeholdning3.8916.19347220089873982
NEG -37,2 %POS 1 212,1 %POS 136,0 %POS 124,7 %POS 2,3 %POS 123,1 %NEG -52,4 % -
 
Sum egenkapital6.9197.9277.483340185207213253
NEG -12,7 %POS 5,9 %POS 2 100,9 %POS 83,8 %NEG -10,6 %NEG -2,8 %NEG -15,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld0000033259486
- - - - POS 100,0 %POS 87,3 %POS 46,7 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.