Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 76 655 773 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
12 376 800 4 611 205 286 767 58 973 000 408 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Sum egenkapital (6,64%) EBITDA (-17,79%)
Resultat før skatt (-33,55%)
Driftsresultat (-31,84%)
Kontantstrøm fra drift (-52,78%)
Kassebeholdning (-87,57%)
Driftsinntekter (-7,62%)
Bruttomargin (-10,22%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

De beste på digitalisering sparer enormt med tid og kostnader. Du kan også gjøre mye: SE HER

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Aasen & Five AS 100,00% 1 878 2 215 -15,21%
 
Stjørdal Boligutvikling AS 50,00% - - -
Stjørdal Boligutleie AS 50,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   1 878 2 215 -15,21%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Aasen & Five AS 71 942 60,66% 1 878 70 064 60,02%
 
Stjørdal Boligutvikling AS 31 103 28,30% - 31 103 28,30%
Stjørdal Boligutleie AS -75 -2 500,00% - -75 -2 500,00%
 
TOTALT: Alle selskap 102 970 45,06% 1 878 101 092 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Aasen & Five AS 71 942 1 878 70 064
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
1 878 -10,00% 71 754
 
  -30,00% 71 379
 
  -50,00% 71 003
 
  -70,00% 70 627
 
  -100,00% 70 064

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter122.688122.203122.193120.651121.080109.57896.60497.214
POS 0,4 %POS 0,0 %POS 1,3 %NEG -0,4 %POS 10,5 %POS 13,4 %NEG -0,6 % -
 
Bruttomargin43.84242.64844.24140.80443.09638.38533.75134.891
POS 2,8 %NEG -3,6 %POS 8,4 %NEG -5,3 %POS 12,3 %POS 13,7 %NEG -3,3 % -
 
EBITDA resultat13.96014.45917.84013.52917.15413.42510.66511.722
NEG -3,5 %NEG -19,0 %POS 31,9 %NEG -21,1 %POS 27,8 %POS 25,9 %NEG -9,0 % -
 
Driftsresultat11.10611.62214.75910.28912.9009.3686.9548.272
NEG -4,4 %NEG -21,3 %POS 43,4 %NEG -20,2 %POS 37,7 %POS 34,7 %NEG -15,9 % -
 
Kontantstrøm5.79216.27111.962716.07814.138-4.5300
NEG -64,4 %POS 36,0 %POS 170 785,7 %NEG -100,0 %POS 13,7 %POS 412,1 % - -
 
Kassebeholdning4.50912.5285.7886154.5823.23184914.420
NEG -64,0 %POS 116,4 %POS 841,1 %NEG -86,6 %POS 41,8 %POS 280,6 %NEG -94,1 % -
 
Sum egenkapital60.77171.83068.88458.48352.28544.60839.26235.653
NEG -15,4 %POS 4,3 %POS 17,8 %POS 11,9 %POS 17,2 %POS 13,6 %POS 10,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld30.30019.14423.11427.24431.49233.01138.85742.486
NEG -58,3 %POS 17,2 %POS 15,2 %POS 13,5 %POS 4,6 %POS 15,0 %POS 8,5 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.