Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 315 829 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
91 27 060 2 655 286 000 23

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Aasen Montering AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Aasen Montering AS 448 43,33% - 448 43,33%
 
TOTALT: Alle selskap 448 43,33% - 448 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Aasen Montering AS 448 - 448
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 448
 
  -30,00% 448
 
  -50,00% 448
 
  -70,00% 448
 
  -100,00% 448

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter7989542676141.2914688621.206
NEG -16,4 %POS 257,3 %NEG -56,5 %NEG -52,4 %POS 175,9 %NEG -45,7 %NEG -28,5 % -
 
Bruttomargin418501137330879317533471
NEG -16,6 %POS 265,7 %NEG -58,5 %NEG -62,5 %POS 177,3 %NEG -40,5 %POS 13,2 % -
 
EBITDA resultat243298-53-47-116123053
NEG -18,5 %POS 662,3 %NEG -12,8 %POS 59,5 %NEG -1 066,7 %NEG -60,0 %NEG -43,4 % -
 
Driftsresultat218274-69-68-137-9832
NEG -20,4 %POS 497,1 %NEG -1,5 %POS 50,4 %NEG -1 422,2 %NEG -212,5 %NEG -75,0 % -
 
Kontantstrøm321153-19-580477-681540
POS 109,8 %POS 905,3 %POS 96,7 %NEG -221,6 %POS 801,5 %NEG -144,2 % - -
 
Kassebeholdning512239117321902425489328
POS 114,2 %POS 104,3 %NEG -63,6 %NEG -64,4 %POS 112,2 %NEG -13,1 %POS 49,1 % -
 
Sum egenkapital685525252321377514521517
POS 30,5 %POS 108,3 %NEG -21,5 %NEG -14,9 %NEG -26,7 %NEG -1,3 %POS 0,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld121000146
NEG -1 100,0 %NEG % - - POS 100,0 %POS 75,0 %POS 33,3 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.