Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 325 245 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
40 800 47 301 10 644 180 500 46 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Aasen Montering AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Aasen Montering AS 733 84,84% - 733 84,84%
 
TOTALT: Alle selskap 733 84,84% - 733 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Aasen Montering AS 733 - 733
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 733
 
  -30,00% 733
 
  -50,00% 733
 
  -70,00% 733
 
  -100,00% 733

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter2.3947989542676141.291468862
POS 200,0 %NEG -16,4 %POS 257,3 %NEG -56,5 %NEG -52,4 %POS 175,9 %NEG -45,7 % -
 
Bruttomargin1.164418501137330879317533
POS 178,5 %NEG -16,6 %POS 265,7 %NEG -58,5 %NEG -62,5 %POS 177,3 %NEG -40,5 % -
 
EBITDA resultat885243298-53-47-1161230
POS 264,2 %NEG -18,5 %POS 662,3 %NEG -12,8 %POS 59,5 %NEG -1 066,7 %NEG -60,0 % -
 
Driftsresultat860218274-69-68-137-98
POS 294,5 %NEG -20,4 %POS 497,1 %NEG -1,5 %POS 50,4 %NEG -1 422,2 %NEG -212,5 % -
 
Kontantstrøm808321153-19-580477-680
POS 151,7 %POS 109,8 %POS 905,3 %POS 96,7 %NEG -221,6 %POS 801,5 % - -
 
Kassebeholdning804512239117321902425489
POS 57,0 %POS 114,2 %POS 104,3 %NEG -63,6 %NEG -64,4 %POS 112,2 %NEG -13,1 % -
 
Sum egenkapital331685525252321377514521
NEG -51,7 %POS 30,5 %POS 108,3 %NEG -21,5 %NEG -14,9 %NEG -26,7 %NEG -1,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld1112100014
POS 8,3 %NEG -1 100,0 %NEG % - - POS 100,0 %POS 75,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.